Dreigende opheffing buslijn 56 maakt de tongen los

0
(archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM/LAREN – De dreigende opheffing van buslijn 56 tussen Borculo en Deventer maakt de tongen los. Met name reizigers uitten hun onbegrip op onder meer de Facebookpagina van LochemsNieuws. Een petitie tegen de opheffing is inmiddels zo’n 3400 keer ondertekend. En ook de politiek in Lochem en Berkelland roert zich. In beide gemeenten stelden de fracties van Gemeentebelangen schriftelijke vragen.

Op Facebook wordt met name uitgehaald naar planmakers die de wijzigingen bedenken. Verondersteld wordt dat zij met een pennenstreek het leven van veel reizigers zuur maken zonder daar zelf wakker van te liggen. Opvallend is dat ook de gemeente Lochem veel kritiek krijgt. Soms omdat mensen veronderstellen dat de gemeente de vele drempels tussen Harfsen en Epse aanlegt. Het is echter een provinciale weg.

Overleg

De gemeente Lochem reageerde dan ook zelf om te benadrukken dat het verdwijnen van de buslijn als een verrassing kwam en dat zowel bestuurlijk als ambtelijk overleg met de provincie wordt gestart. Het college van de gemeente Berkelland lijkt minder zwaar te tillen aan de op handen zijnde veranderingen. Op eerdere vragen van Gemeentebelangen (GB) over het OV in de gemeente meldt het college min of meer terloops dat de directe busverbinding met Deventer vervalt.

Dat leidde tot een vervolgvraag van GB waarin de fractie stelt dat de reis naar Deventer minder comfortabel wordt door een overstap en dat de kosten voor de reiziger mogelijk toenemen. B&W reageren door de argumenten van de provincie en Arriva te herhalen dat de reistijd tussen Borculo en Deventer enkele minuten korter wordt. De kosten kunnen voor sommige reizigers – afhankelijk van hun bestemming – mogelijk hoger. Voor studenten en scholieren met een gratis studentenreusproduct verandert er qua kosten niets.

Borculo

Vanuit Borculo wordt overigens uitgegaan van een reis die vanaf december met de bus via Ruurlo naar Zutphen en verder met de trein naar Deventer voert. Reizigers die via deze weg naar Apeldoorn zouden reizen zouden, volgens de provincie Gelderland, voortaan 3% goedkoper uit zijn.

GB Berkelland vroeg het college om via een brief aan de provincie te benadrukken dat het openbaar vervoer van levensbelang is voor veel inwoners. ‘Het is de levensader, letterlijk een verbinding met de wereld om ons heen. Denk hierbij aan vervoer naar ziekenhuizen, zorgcentra en scholen.’ B&W van Berkelland zien geen aanleiding om dit via een brief te onderschrijven. Het argument is dat de gemeente in contacten met de provincie altijd al het belang van goed busvervoer benadrukt.

Treindienst ongewijzigd

Reizigersvereniging Rover gaf eerder aan te hebben vernomen dat Arriva en Kreolis afspraken hebben gemaakt voer de treinverbinding tussen Zutphen en Oldenzaal, waarmee ook Lochem wordt bediend. Kreolis exploiteert deze verbinding onder de naam Blauwnet. De afspraken zouden behelzen dat vanaf december een vroegere trein zou gaan rijden en dat de halfuursdienst in de avond langer wordt voortgezet. Kreolis ontkent echter dat er afspraken zijn gemaakt en dat er dus niets verandert aan de dienstregeling.

In de gemeente Lochem heeft de fractie van Gemeentebelangen eveneens schriftelijke vragen gesteld aan het college. GB wil onder meer weten of het college tijdig is geïnformeerd over de wijziging en of B&W de mening is toegedaan dat de bereikbaarheid van de kernen met de bus genoeg geborgd is door het gewijzigde lijnennet. De vragen zijn nog niet beantwoord.

Suggestie

Op sociale media wordt vooral schande gesproken over de aangekondigde maatregel. Een student van Saxion Hogeschool in Deventer doet de suggestie om lijn 56 op te splitsen in twee delen. Er zou dan een bus van Deventer naar Lochem moeten rijden. Die in Lochem aansluit op een bus naar Borculo. Lochem zou dan een knooppunt worden en de verbinding moet zowel Deventer als de Achterhoek blijft in stand. In de reactie wordt erop gewezen dat er al sinds 1885 een verbinding tussen Deventer en Borculo bestaat. ‘Toen nog met een stoomtram. Die verbinding lijkt mij wel effectief als het al 136 jaar kan rijden’, zo is te lezen.

Handtekeningen

Inmiddels is de petitie die pleit voor behoud van lijn 56 zo’n 3400 keer ondertekend. De petitie is te vinden via redbus56.petities.nl.