Digitale meetings over fietsverbinding Harfsen-Epse [video]

0

HARFSEN/EPSE – De provincie Gelderland houdt op 4, 9 en 10 februari digitale informatiebijeenkomsten over de fietsverbinding Harfsen-Epse (N339). Fietsers maken op dit traject nu gebruik van rode fietsstroken. De provincie onderzoekt 5 varianten van veiliger en aantrekkelijker fietsverbinding. Tijdens de bijeenkomsten kunnen vragen worden gesteld en voorkeuren aangegeven.

De video bij dit artikel is afkomstig van de provincie. Hierin worden de mogelijke varianten van de fietsroute en de procedure besproken.

De fietsverbinding tussen Lochem en Deventer maakt deel uit van het hoofdfietsnetwerk van de provincie Gelderland. Gebruikers ervaren de huidige fietsroute als onprettig, daarom onderzoekt de provincie hoe zij de situatie kan verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar 5 varianten: een aanpassing van de fietsstroken en snelheidsremmende maatregelen op de N339, twee varianten met vrijliggende fietspaden naast de N339, een alternatieve fietsroute over de Oude Larenseweg of een route over de Driekieftenweg.

Digitale bijeenkomsten

Op www.gelderland.nl/N339-Fietsverbinding-Harfsen-Epse staan schetsontwerpen van de vijf varianten, een effectenbeoordeling en verslagen van klankbordgroep bijeenkomsten. Op 4, 9 en 10 februari houdt de provincie digitale bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen belanghebbenden vragen stellen over deze documenten en het onderzoek van de provincie. De provincie vraagt geïnteresseerden zich vooraf aan te melden via bovengenoemde website. Op deze website kunnen belanghebbenden ook hun voorkeursvariant aangeven.

Niet digitaal vaardig

Mensen die moeite hebben met de informatie digitaal te bekijken kunnen contact opnemen met provincie Gelderland. De provincie inventariseert welke behoeften deze mensen hebben. Aan de hand van de verschillende behoeften wordt bekeken hoe de provincie hieraan tegemoet kan komen. Mensen die hier gebruik van willen maken kunnen zich voor 12 februari melden bij de provincie via 026 359 93 65 of via w.middelkoop@gelderland.nl. De provincie inventariseert eerst welke behoeften er zijn. Op een later moment wordt contact opgenomen met de mensen die hier gebruik van maken om af te spreken op welke manier de provincie hieraan tegemoet komt.

Vervolg

Provincie Gelderland verwacht komend voorjaar het onderzoek af te ronden. Aansluitend wordt een bestuurlijke voorkeursvariant bepaald. Op basis van de gekozen variant is duidelijk of wat de vervolgstappen zijn, zoals eventuele grondverwerving en ruimtelijke procedures.

Meer informatie over het project is te vinden op:
www.gelderland.nl/N339-Fietsverbinding-Harfsen-Epse.