Debat over PlusOV: motie verworpen, boodschap duidelijk

0
Wethouder Henk van Zeijts (links en op het scherm) tijdens het debat over PlusOV (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De oppositie in de Lochemse gemeenteraad wil dat het college PlusOV, dat onder meer verantwoordelijk is voor het leerlingenvervoer in de gemeente, streng controleert op de gemaakte afspraken. Met name wethouder Henk van Zeijts zou als bestuurder van de organisatie moeten toezien op strikte naleving van de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Het lukte niet om dit via een motie af te dwingen.

De PvdA maakte dinsdagavond gebruik van een maar zelden gebruikt instrument van de raad: het interpellatiedebat. Dit is het recht van een partij om (extra) inlichtingen van het college te vragen over een bepaald onderwerp. Het geldt als een vrij zwaar middel en de hele raad moet instemmen met de aanvraag. Ondanks de benaming komt het niet echt tot een debat. Het gaat om vragen en antwoorden.

16 vragen

Namens de PvdA had Ruben Otemann liefst 16 vragen over onder meer de financiën en de dienstverlening die met name aan het begin van de afgelopen twee schooljaren behoorlijk spaak liep. Van de 125 leerlingen uit de gemeente die dagelijks van en naar het speciale onderwijs moeten worden vervoerd ondervond een kwart problemen, zoals te laat of helemaal niet verschijnende taxi’s. Naast het schoolvervoer zijn 63 Lochemers aangewezen op PlusOV voor vervoer naar de dagbesteding en terug.

Signalen

De PvdA wilde weten wanneer signalen van de falende dienstverlening én van de overschrijding van het budget, de wethouder hadden bereikt. De overschrijding bedroeg vorig jaar 2,8 miljoen voor alle deelnemende gemeenten samen. Lochem nam daarvan 2,5 ton voor haar rekening. De raad werd hierover niet geïnformeerd op het moment dat dit voor het college al duidelijk werd.

Kennis van nu

Wethouder Henk van Zeijts gaf dat laatste toe. ,,Met de kennis van nu had ik de raad mogelijk al in december moeten informeren over de dreigende overschrijding”, zo zei hij. De extra kosten ontstonden mede door toedoen van de problemen in het begin van het schooljaar. De dienstverlening aan de gebruikers werd toen boven de financiële consequenties gesteld.

Verbeteringen

Van Zeijts gaf uitgebreid antwoord op de vragen van de PvdA. Daarbij ging hij in op verbeteringen die in gang zijn gezet. PlusOV en de ingehuurde vervoerders moeten de opdracht nauwgezet volgen. Verder moeten de communicatie en de klachtafhandeling sterk verbeteren. De directeur van PlusOV – de derde in 3 jaar tijd – heeft de opdracht om te zorgen voor structurele verbeteringen.

Vertrouwen

De wethouder gaat er van uit dat de kosten weer omlaag kunnen als iedereen zich aan de afspraken houdt. Op de vraag of hij nu vertrouwen heeft in de organisatie gaf hij een positief antwoord. Onder meer de terugkoppeling naar het bestuur – dat zijn de wethouders van de deelnemende gemeenten – is frequenter geworden. Volgens Van Zeijts was de aanbesteding nu tijdig, zodat er voldoende voorbereidingstijd over blijft.

Boete

Chauffeurs en hun plaatsvervangers moeten verplicht voor de eerste rit kennis maken met hun passagiers. Die regel bestond al, maar er kwam afgelopen najaar weinig van terecht. Nu riskeert de vervoerder een boete als het niet lukt om de vaste chauffeur of diens plaatsvervanger te laten verschijnen.

Lokale vervoerders

De wethouder gaf aan dat het hem spijt dat lokale vervoerders niet hebben ingeschreven. Volgens hem hadden ze een goede kans gemaakt. Nu is de buit weer verdeeld tussen grote partijen. De grootste – Willemsen & de Koning – was de afgelopen 2 jaar ook al betrokken bij de vrij desastreus verlopen start van het schooljaar. Taxibedrijf Pever uit Doetinchem is een nieuwkomer voor deze contreien.

Motie

De PvdA vroeg na de beantwoording van de vragen en een schorsing aan en kondigde een motie aan. De pauze werd benut om te praten met de volledige oppositie. De wachtenden in de raadszaal konden slechts gissen welke kant de motie zou opgaan. De beantwoording van de wethouder leek een motie van wantrouwen uit te sluiten. Van treurnis dan maar? Het niet of te laat informeren van de raad en het aanvankelijk ontkennen van de problemen zou hem immers zwaar aangerekend kunnen worden.

Grote zorg

Uit de hoge hoed kwam echter een ‘motie van grote zorg’. Een verzonnen aanduiding en niets officieels. Het college werd via deze motie opgedragen om PlusOV strikt te houden aan de dienstverleningsovereenkomst. Van Zeijts had min of meer al aangegeven dat niet alleen hij, maar ook zijn collega’s uit andere gemeenten, dit zeker van plan zijn.

Steun in de rug

Ruben Otemann gaf aan dat de wethouder inderdaad het vertrouwen verdient en dat hij de motie als een steun in de rug moest zien. Die laatste wilde dat wel als zodanig opvatten, maar de coalitiepartijen vonden de motie overbodig. Die werd naast de PvdA mede ingediend door CDA en Meedenken met Lochem (MmL).

D66

D66 stemde ook voor, al is die partij principieel tegen moties die gericht zijn op een individueel collegelid dat in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling zit. De instemming kwam er nu toch omdat de strekking van de motie de Democraten wel aanstond en de wethouder er niet door beschadigd zou raken. De goede verstaander had de daadwerkelijke stemming niet meer nodig om de stemverhouding uit te tekenen. De motie werd met 9 stemmen voor en 14 tegen verworpen.

Boodschap is duidelijk

De boodschap is echter wel geland en na de zomervakantie ligt PlusOV, in ieder geval in de gemeente Lochem, onder een vergrootglas.