De Gasfabriek gaat Lochem bijstaan bij recreatie en toerisme

1
Het zogeheten apparatengebouw van de voormalige gasfabriek in Deventer

LOCHEM – De gemeente Lochem wil De Gasfabriek, een collectief van startups, ondernemende studenten en bedrijven in Deventer, inschakelen om ideeën op het gebied van recreatie en toerisme te generen.

Lochem wordt á raison van 15.000 euro een jaar lang lid en verwacht dat de denkkracht en de netwerken van De Gasfabriek de ontwikkeling van een sterke vrijetijdseconomie kan ondersteunen. Lokale ondernemers in de branche krijgen zo de kans om los van conventies te denken en tot innovatieve oplossingen te komen.

Lochemers
Eind 2015 is door een aantal ondernemers, waarvan 3 uit Lochem, het Business Innovatie Centrum De Gasfabriek opgericht. Op het terrein van de oude gasfabriek aan de Zutphenseweg in Deventer is inmiddels een bloeiende campus ontstaan waar meer dan 60 bedrijven hun domicilie gevonden hebben en samenwerken in een dynamische en inspirerende omgeving en is het een begrip geworden in heel Nederland.

Het eigenlijke Business Innovatie Centrum is gevestigd in het apparatengebouw van de voormalige gasfabriek. Hierin werken momenteel zo’n 25 mensen aan nieuwe innovatieve businessmodellen, gebruikmakend van de nieuwste technologische innovaties. Daarbij gaat het niet om de technologie zelf maar om praktische toepassingen waar deze technologie ondersteunend kan zijn.

Technologie
Zo wordt er gewerkt aan de blockchaintechnologie, virtual en augmented reality, kunstmatige intelligentie en Internet of Things. Waarbij het niet gaat om de technieken op zich maar om per thema te kijken welke technologieën ingezet kunnen worden om een praktische en pragmatische oplossing te bieden voor de te ontwikkelen nieuwe modellen.

Home – De Gasfabriek

Van kansrijk idee naar proeftuin tot incubator Ecostroom is één van de zeven coöperaties die deelnam aan de pilot van Voorstroom. Een ambitieuze coöperatie, die de afgelopen jaren veel projecten heeft gerealiseerd. Na het afronden van de pilot besloten zij door te gaan met Voorstroom. Joris van Vuure, bestuurder…

1 REACTIE

  1. Ik dacht dat Lochem hiervoor Lochem 3.0 had ingezet. Zijn al die creatieve ideeën al opgedroogd? Achteraf lijkt het wel dat deze onderhavige ondernemers met overheidsgeld de crisis hebben overleefd. Toch wel EIGENzinnig?

Comments are closed.