Gemeente draait op voor schade damwand Twentekanaal

0
De beschadigde damwand bevindt zich achter het schip op de (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Een gedeelte van een damwand in het Twentekanaal is flink beschadigd en moet worden hersteld. Wie de schade heeft veroorzaakt is onbekend en daarom draait de gemeente Lochem op voor de kosten: 28.000 euro. Dat is ruim meer dan het gehele jaarbudget voor havenonderhoud.

Het gaat om een gedeelte van zo’n 7 meter lang ter hoogte van Bruil Beton en Reudink Biologische Voeders. De damwand helt 20 tot 25 centimeter voorover en is instabiel. Dit levert gevaar op voor de schepen die er willen aanleggen.

Schroefwerking
Vermoedelijk is de schade ontstaan door de schroefwerking van een schip dat aan de kade heeft gelegen. Onduidelijk is welk schip het was en dus is de schade niet te verhalen. Met het herstel kan niet worden gewacht. De gemeente is de eigenaar en moet dus betalen.

Het jaarlijkse budget voor onderhoud aan de binnenhaven bedraagt 21.000 euro. Dat is dus onvoldoende om de huidige schade te herstellen. De kosten zijn volgens het college van B&W onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk. De gemeenteraad moet in zulke gevallen fiat geven voor de extra uitgave. Omdat haast geboden is worden werkzaamheden snel uitgevoerd en wordt raad gevraag om achteraf – via de Kadernota 2020 – goedkeuring te geven.

Advies
Van Heteren Weg- en Waterbouw is om advies gevraagd en om inzicht te geven in de kosten van het herstel. Van Heteren heeft de waterbodem ingemeten en komt met het advies om op korte termijn in te grijpen om te voorkomen dat het gevaar voor de scheepvaart nog groter wordt. Hoe eerder de instabiele situatie wordt verholpen, hoe beter het is, zo luidt het advies.