Collegeprogramma Lochem laat nog op zich wachten

0
Het college van burgemeester en wethouders, met van links naar rechts: burgemeester Sebastiaan van ’t Erve, gemeentesecretaris Dorique Kerkdijk, wethouders Eric-Jan de Haan, Marja Eggink, Wendy Goodin en Lex de Goede (foto: gemeente Lochem)

LOCHEM – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Lochem, dat na de verkiezingen van afgelopen maart aan de slag ging, presenteert voorlopig nog geen collegeprogramma. Er wordt momenteel veel bestaand beleid voortgezet, waar nodig met eigen accenten. Dat laatste komt momenteel onder meer tot uiting via de aanpak van de woningbouw.

Het college laat desgevraagd weten dat de begroting, die eind september wordt verwacht, al tipjes van de sluier oplicht over nieuw beleid en bakens die verzet worden. “Daarnaast zoekt het college ruimte om invulling te geven aan de eigen koers en om in te spelen op de actualiteit”, zo luidt de letterlijke reactie. Over de timing van het collegeprogramma volgt in de loop van deze maand meer informatie.

College

De verkiezingen werden op 16 maart gehouden en op 25 mei presenteerden Gemeentebelangen (GB), VVD en Meedenken met Lochem (MmL) een coalitieprogramma. Toen kon het college aan de slag. Met vier in plaats van drie wethouders en met drie nieuwe gezichten. Voor GB traden Marja Eggink en Wendy Goodin aan. MmL schoof Lex de Goede naar voren. Eric-Jan de Haan van de VVD kon het wethouderschap, dat hij al vier jaar vervulde, voortzetten.

Het coalitieakkoord bevat slechts hoofdlijnen die in een collegeprogramma verder worden uitgewerkt. Vier jaar geleden duurde het tot 2 november voordat B&W de plannen openbaarden. Gezien de dominantie van GB in de Lochemse politiek – samen met de prolongatie van de VVD-inbreng in het college –  is het op zich niet gek dat vooral wordt voortgeborduurd op staand beleid. De door het college zelf al benoemde ‘actualiteit’ vraagt echter om bijstelling op een aantal fronten. Te denken valt, naast woningbouw, aan armoedebeleid en de energietransitie.

Niet verplicht

Het is overigens niet verplicht om een collegeprogramma te hebben. Zo’n akkoord is geen wettelijke verplichting en staat ook niet het Reglement van Orde van de gemeente Lochem. In sommige gemeenten wordt met andere instrumenten dan een collegeprogramma gewerkt. Meestal ingegeven door de wens om het dualisme in de gemeentepolitiek te bevorderen.

In de gemeentewet wordt, in relatie met het collegeprogramma, alleen bepaald dat de burgemeester wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de collegeonderhandelingen, dit met het doel zijn opvattingen over voorstellen ten behoeve van het collegeprogramma kenbaar te maken (artikel 35 lid 2).

Knellen

Een bestuursakkoord dat teveel concrete zaken bevat kan gaan knellen. Dan wordt het een soort muurtje waarachter het college zich terugtrekt als de oppositie ‘lastig’ wordt. ‘Dat hebben we zo afgesproken’, is dan al snel de reflex, wijzend naar het collegeprogramma. Dit fenomeen kennen we landelijk van het regeerakkoord. Ook daar verschuilen de coalitiepartners zich graag achter, temeer omdat daar niet alleen ‘goede voornemens’ in staan, maar ook dingen die worden geduid als ‘onbespreekbaar’.