College Lochem: ‘Uitkoop Doornberg was enige oplossing’

0
(archieffoto: LokaalGelderland.nl)

ALMEN/LOCHEM – De dinsdag geopenbaarde uitkoop van Doornberg Recycling in Almen door de gemeente Lochem was volgens het college van B&W de enige oplossing die alle partijen tevreden stelt. Het vertrek van het bandenrecyclingbedrijf was op zich niet voldoende. De herbestemming van de grond moet voorkomen dat zich ooit nog een bedrijf vestigt aan de Scheggertdijk.

lees HIER het bericht dat we dinsdag publiceerden

Wethouder Bert Groot Wesseldijk meldde woensdagochtend dat de buren de deal met applaus hebben begroet. De uitkoop en de herbestemming voor woningbouw werd maandag definitief toen de gemeenteraad – achter gesloten deuren – in meerderheid mee instemde.

Regels
De wethouder en burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve benadrukten dat er – ondanks verhalen die de ronde doen – geen sprake is van overtreding van de regels door Doornberg. Sinds de vestiging van het bedrijf in 2013 zijn de regels dermate veranderd dat het bedrijf zich geremd voelt in de bedrijfsvoering en in groei. Anderzijds is de bezorgdheid in de buurt over mogelijke calamiteiten toegenomen. Dit mede door gebeurtenissen met soortgelijke bedrijven elders in het land.

Groot Wesseldijk: ,,Een autoband brandt niet gemakkelijk, maar áls het brand krijg je het bijna niet meer uit. Dan brandt het dagenlang.” De kans dat het gebeurt is volgens hem niet heel groot, maar het gevoel van onveiligheid bij omwonenden praat je niet zo maar weg.

Lawaai
Het lawaai als gevolg van het shredderen van autobanden is beperkt tot 12 dagen per jaar. Dat is de omwonenden nog altijd teveel maar Doornberg kan er niet mee uit de voeten. De komende 16 maanden mag het bedrijf overigens op alle werkdagen 5 uur per dag de shredder aanzetten om de enorme stapels banden op het terrein weg te werken. Volgens de wethouder heeft de buurt dit geaccepteerd onder voorwaarde dat de einddatum heilig is.

Afkoelen
Voor de 5 uur per dag is gekozen om ervaar te zorgen dat de machine kan afkoelen en kan worden schoongemaakt om brandgevaar te verminderen. ,,Zo is er minder risico dan wanneer de machine om vijf voor vijf wordt uitgezet en iedereen meteen daarna naar huis gaat”, zegt Groot Wesseldijk.

Doornberg is nagenoeg rond met de gemeente Zutphen over de aankoop van een stuk grond op Fort de Pol. De vergunningprocedure is in gang gezet. Het bedrijf moet zelf zorgen voor de sloop van de opstallen en het terrein kaal opleveren. De verharding blijkt wel liggen. De gemeente gaat bekijken of dit moet worden afgevoerd of dat het elders kan worden gebruikt. Het gaat om een niet-teerhoudende ondergrond, waardoor het puin elders mag worden gebruikt.

Bodem
Op de vraag wat het risico is dat er verontreiniging in de ondergrond wordt aangetroffen zegt de wethouder: ,,Dat risico is er natuurlijk altijd. Maar proefboringen en monsters uit een gegraven sleuf hebben geen verontrustende zaken aan het licht gebracht. Eerder waren er een betonfabriek en bedrijf dat hout verduurzaamde actief op dezelfde locatie. De laatstgenoemde zorgde voor vervuiling maar dat is na vertrek gesaneerd.

Bestemmingsplan
De gemeente Lochem gaat in de loop van het komende jaar aan de slag met de bestemmingsplanprocedure en het ontwerpproces. Maximaal 7 grote bouwkavels moeten de investering in de uitkoop terugverdienen. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de gemeente de kavels zelf gaat verkopen of alles overlaat aan een projectontwikkelaar. Een rekensom leert dat de 7 kavels gemiddeld bijna 4 ton  moeten opbrengen om quitte te spelen.