5 miljoen voor beste plan om wijk aardgasvrij te maken

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

(dit bericht is afkomstig van onze mediapartner LokaalGelderland.nl)
GELDERLAND – De Gelderse gemeente die het beste plan heeft om een bestaande woonwijk vrij van aardgas te maken, kan daarvoor 5 miljoen euro krijgen van de provincie. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten.

Met de subsidie kan één gemeente in 2019 één wijk aardgasvrij maken. En dat aardgasvrij maken heeft directe positieve gevolgen voor het klimaat door het verlagen van de uitstoot van CO2, en dat is een belangrijk doel voor de Provincie Gelderland. Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn en in 2030 55% minder CO2 uitstoten.

Ervaring opdoen

Met de subsidie Gelderse Proeftuin wil de Provincie Gelderland samen met de gemeente ervaring op doen met een bestaande wijk aardgasvrij maken. En die ervaring wordt ook gedeeld met andere gemeenten. Daarbij gaat het om wat er technisch, organisatorisch en financieel nodig is voor deze omschakeling. Maar ook om hoe inwoners van de wijk betrokken worden bij de omschakeling en daarover kunnen meepraten.

Voor een vergelijkbare regeling van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken was eerder dit jaar veel belangstelling onder Gelderse gemeenten. Twee gemeenten uit Gelderland, Wageningen en Nijmegen, hebben uiteindelijk van de landelijke regeling gebruik kunnen maken. Door nu zelf met een subsidieregeling te komen, wil Gedeputeerde Staten ook een andere Gelderse gemeente de kans geven mee te doen.

Vóór 1 april

Voor 2019 is 5 miljoen euro beschikbaar om één wijk aardgasvrij te maken. Gelderse gemeenten die mee willen doen moeten hun plan voor 1 april 2019 indienen. Elk plan wordt beoordeeld op vijf criteria: financiële onderbouwing, draagvlak, duurzaamheid, proces en planning. De subsidie wordt opgenomen in de begroting voor 2019.

Provinciale Staten beslissen uiteindelijk vóór de zomer van 2019 wie het beste plan heeft en daarmee de 5 miljoen euro subsidie ontvangt.