Oplossing voor bewoners Bloemenkamp; nu het pand nog

0
Inititiatiefneemster Marlies Gommers van de petitie voor De Bloemenkamp spreekt, temidden van de opgehangen handtekeningenlijsten met burgemeester Sebastiaan van 't Erve (foto: LochemsNieuws)

GORSSEL – De nog resterende bewoners van het met sloop bedreigde wooncomplex De Bloemenkamp in Gorssel hebben kort voor Kerst een prettige boodschap gekregen van eigenaar VGZ/Habion. Zij krijgen binnen afzienbare tijd een woning aangeboden op De Borkel, aan de overkant van de Hoofdstraat. Dat is deels eigendom van Habion.

De bewoners hebben de toezegging gekregen dat ze niet ineens veel meer huur gaan betalen voor de veel nieuwere woning. Er is sprake van een uitbreiding van het sociaal plan van VGZ. Dat lag er al, maar daarbij ontbrak het aan beschikbare alternatieve woonruimte. In Gorssel zijn nauwelijks vergelijkbare huurwoningen beschikbaar.

Handtekeningen

Donderdag werden de ruim duizend handtekeningen opgehangen bij het gebouw, die de afgelopen weken zijn ingezameld. Met een petitie willen de initiatiefnemers De Bloemenkamp als pand behouden. Daardoor blijft tevens het aantal sociale huurwoningen in Gorssel op peil, zo is de gedachte.

Via een digitale verbinding sprak burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve met enkele betrokkenen. Daaronder Lieneke Schouten van de bewonerscommissie van De Bloemenkamp. Zij toonde zich verheugd met de oplossing voor de nog resterende bewoners, waarvan de eerste zes in januari al kunnen verhuizen naar de overkant. Veel anderen zijn al naar elders vertrokken, waardoor sfeer en uitstraling van het gebouw er niet beter op worden.

Vervangende nieuwbouw

Schouten hielp de burgemeester herinneren aan een motie van de PvdA, D66 en Meedenken met Lochem die eerder werd aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. Daarmee kreeg het college van B&W de opdracht om maximaal in te zetten op vervanging van de 39 sociale huurwoningen in het complex.

Ze wees verder op de mogelijkheden van alternatieve woonvormen voor doelgroepen die het momenteel het lastigst hebben op de woningmarkt. Zo wordt gewerkt aan ‘De Knarrenhof’. Dit is een landelijk initiatief dat streeft naar hofjes, waar verschillende doelgroepen samenwonen en elkaar helpen. En mobiele woningen als noodoplossingen kan volgens haar een oplossing bieden voor met name jongeren.

Complimenten

Burgemeester Van ‘t Erve complimenteerde Lieneke Schouten en haar medebewoners voor de getoonde standvastigheid en doorzettingsvermogen. Hij bevestigde verder het streven van de gemeente om meer sociale huurwoningen te bouwen, maar dat de procedures nog wel enige tijd zullen vragen. Er wordt momenteel gewerkt aan woonvisies. De komende jaren moet er woningbouw plaatsvinden bij nagenoeg alle kernen in de gemeente.

Behoud pand

Namens de initiatiefnemers van de petitie sprak Marlies Gommers met de burgemeester. Inzet is het behoud van het pand, dat een karakteristieke uitstraling heeft. Bart Jan van den Brink, architect, docent stedenbouwkunde en specialist zonne-energie is het met hen eens en denkt dat De Bloemenkamp te behouden en te verduurzamen is. Hij wil dat graag in één van de appartementen, bij wijze van pilot, aantonen. Van ‘t Erve verwees wat dat betreft naar de eigenaar van het pand. Van den Brink noemde De Bloemenkamp een vrij unieke vorm, waarin de oorspronkelijke architect Knuttel twee destijds gangbare bouwtrends verenigde.

Marlies Gommers meldde dat er voor 1 februari een afspraak staat met de directie van VGZ/Habion. Dan worden de ingezamelde handtekeningen officieel overhandigd en volgt een gesprek. Ook Gommers is blij voor de oplossing die de resterende bewoners is geboden. “Het is echter een dubbel gevoel. Met hem komt het goed, maar ze nemen wel weer de woningen in die anders naar andere mensen waren gegaan. We moeten echt meer woningen hebben”, zo vindt ze.

Plannen VGZ

VGZ wil het complex slopen en op dezelfde plek een complex met duurdere huurappartementen bouwen, die dan niet langer in de sociale huursector vallen. Omdat de eigenaar geen woningcorporatie in de zin van de wet is, heeft de gemeente daar nauwelijks vat op. Habion is wel een officiële corporatie maar treedt in het geval van De Bloemenkamp slechts op als ‘verhuurder’. Prestatieafspraken, zoals met andere woningcorporaties in de gemeente, zijn daarom niet te maken.