College Lochem: ‘Doornberg ook nu niet op tijd weg uit Almen’

0
Doornberg Recycling aan de Scheggertdijk in Almen (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Via een memo heeft het Lochemse college van B&W de gemeenteraad laten weten te verwachten dat Doornberg Recycling/Rubber Verwerking Nederland in Almen de afspraken van eind vorig jaar niet gaat nakomen en dus niet op 1 augustus is vertrokken. Vertraging bij de vergunningverlening voor alternatieve locaties in Enschede en het Friese Dantumadiel zijn de oorzaak. Het college beraadt zich op de te nemen stappen. 

De afspraken werden op 13 november 2020 gemaakt tijdens een lange zitting in de rechtbank in Zutphen. Lees HIER een verslag van deze zitting. Het rubberrecyclingbedrijf had volgens eerdere afspraken al op 1 augustus 2020 vertrokken moeten zijn. Het kreeg dus precies een jaar respijt. De rechter stuurde aan op een compromis omdat het bedrijf een vonnis dat tot onmiddellijke sluiting zou leiden mogelijk niet zou overleven.

Dwangsom

Bij overschrijding van de datum van 1 augustus riskeert Doornberg/RVN sluiting en een dwangsom van 7.500 per dag, met een maximum van 200.000 euro.

Monitoring door de gemeente leidde al in mei tot een brief aan de onderneming waarin bezorgdheid werd geuit over de nog aanwezige voorraad. Ook werd nogmaals gewezen op de overeenkomst. In reactie op die brief schreef de ondernemer dat de intentie is om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Wel werd daarbij gewezen op de afhankelijkheid van de vergunningverlening in Dantumadiel en Enschede.

Vergunningen

Bij de locatie in Friesland – waar het gaat om tijdelijke opslag in het dorp Veenwouden – is de gemeente terughoudend bij de vergunningverlening. Ook in Enschede is de gemeente voorzichtig. Er ligt een ontwerpvergunning die naar verwachting eind deze maand wordt afgegeven. Enschede eist dat RVN het terrein aan de Binnenhaven niet eerder gebruikt dan de vergunning definitief is. Begin juli dreigde de gemeente met een dwangsom van 60.000 euro als het bedrijf niet onmiddellijk stopte met bouwwerkzaamheden op de locatie.

Procedure

Deze ontwikkelingen betekenen dat de resterende voorraad banden en ander rubber in Almen voorlopig niet naar Enschede mag worden vervoerd. Lochem trekt hieruit de conclusie dat Doornberg/RVN niet op de afgesproken datum van 1 augustus is vertrokken. De ontwerpvergunning in Enschede moet immers 6 weken ter inzage worden gelegd, zodat een definitieve vergunning pas eind september of medio oktober kan worden verleend.

En dan moet niemand beroep aantekenen tegen de vergunning en een voorlopige voorziening aanvragen. In dat geval duurt het allemaal nog langer. Ondenkbaar zijn bezwaren niet want enkele andere ondernemers op hetzelfde bedrijventerrein hebben in de Twentse media al hun ongenoegen geuit over de komst van Doornberg/RVN en ook een deel van de Enschedese gemeenteraad heeft bedenkingen.

Overleg

Het Lochemse college schrijft aan de gemeenteraad: ‘Wij hebben een overeenkomst gesloten en de rechter heeft uitspraak gedaan. Vanaf 1 augustus 2021 verbeurt het bedrijf dwangsommen (€ 7.500 per dag) tot een maximum van € 200.000. Afhankelijk van de feitelijke situatie per 1 augustus treden wij in overleg met onze advocaat over de vervolgstappen.’

Scenario’s

En verder: ‘Er zijn meerdere scenario’s voor het vervolg denkbaar. Daar kunnen en willen wij op dit moment niet op vooruit lopen. Ons doel blijft dat het bedrijf zich op zo kort mogelijk termijn elders vestigt en de bedrijfsactiviteiten en opslag op de locatie Scheggertdijk volledig worden beëindigd.’

B&W komen in augustus met nieuwe informatie over deze kwestie. Lochem heeft de locatie in Almen gekocht en wil het aankoopbedrag terugverdienen door de verkoop van dure bouwkavels.

Achtergrond:
De terughoudendheid van de gemeente Dantumadiel bij de vergunningverlening speelde ook al tijdens de zitting van de rechtbank in Zutphen in november. Toen was formeel sprake van het niet halen van wettelijke termijnen voor behandeling van de vergunningaanvraag wegens grote drukte. De rechter maakte zich hier nogal kwaad over. Hij wees op het gebrek aan bestuurlijke slagkracht. Hij richtte zijn pijlen op de betrokken Friese gemeente maar ook op Lochem. Tegen de wethouder zei hij: “Reis als de sodebliksem af naar Veenwouden en spreek je collega toe. Kom op met die vergunning en zit als overheid niet te kloten! Een stapel banden, die niet eens als chemisch afval geldt en die er maar tijdelijk wordt opgeslagen… Hoe moeilijk kan het zijn!”

.