Organisaties: ‘Thuiszorg in zomerperiode onder grote druk’

0
foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Zorgorganisaties in de regio geven een gezamenlijk signaal af: door de combinatie van beperkte bezetting in de zomer en corona-invloeden kan de zorgverlening anders verlopen dan klanten gewend zijn. De thuiszorgaanbieders zeggen zich maximaal in te zetten om de zorgverlening zoveel mogelijk te laten doorgaan maar onder meer Sensire, Marga Klompé en Buurtzorg kampen met knelpunten.

De vraag naar zorg in de thuisomgeving neemt gestaag toe. Ook in de Achterhoek en Liemers. Juist in de zomer wordt die druk extra voelbaar als zorgverleners genieten van hun vakantie. De vraag neemt in die periode echter niet af. Integendeel: bij hogere temperaturen zijn mensen vaak net iets minder zelfredzaam. Ook zijn familieleden of buren die normaal een handje helpen minder vaak beschikbaar. 

Extra druk

Dit jaar zien zorgorganisaties in de regio dat de druk extra toeneemt. De corona-pandemie legde een grote druk op de zorg, wat terug te zien is in het ziekteverzuim. Tegelijk komt de reguliere zorg in bijvoorbeeld ziekenhuizen weer op gang. Een deel van deze patiënten heeft na ontslag ook behoefte aan zorg in de thuissituatie. ‘Dat maakt de uitdaging om ook in de komende maanden de goede zorg te kunnen leveren extra groot’, zo laten de gezamenlijke regionale zorgverleners via een persbericht weten. 

Moeilijke keuzes

Voor zorgorganisaties betekent dat, naast de gebruikelijke zorgvuldig planning, creatief zoeken naar oplossingen en soms ook moeilijke keuzes maken. Veel organisaties hebben op dit moment te maken met wachtlijsten. Door onderling samen te werken proberen ze ervoor te zorgen dat de wachttijd op zorg niet langer is dan strikt noodzakelijk. Hierbij worden de bestaande afspraken tussen zorgorganisaties en -verzekeraars, over wat redelijke wachttermijnen zijn, gehanteerd. 

Gevolgen

Voor inwoners van de regio die een beroep doen op zorg, kan de zomerdrukte gevolgen hebben. Het kan zijn dat de wijkverpleegkundige vraagt om vaker een beroep te doen op mantelzorgers. Ook kan het zijn dat men langer op zorg moet wachten dan gewenst of dat die zorg op een andere manier dan gebruikelijk wordt geleverd. Bijvoorbeeld door andere zorgverleners of op andere tijdstippen. Tenslotte bekijken zorgorganisaties ook op gemeentelijk niveau welke extra inspanningen mogelijk en nodig zijn om zo goed mogelijk te voorzien in de zorgvraag. 

7 organisaties

In de komende weken informeren zorgorganisaties Azora, Buurtzorg, Careaz, Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire waar nodig hun eigen klanten over de ontstane situatie en zoeken zorgverleners samen met klanten en hun netwerk naar de meest optimale oplossingen.