College in gesprek met verontruste bewoners Beekweide Eefde

0
Woningen aan de Beekweide in Eefde (bron: vastgoedzorgsector.nl)

EEFDE/LOCHEM – Wethouder Robert Bosch gaat in gesprek met de bewonerscommissie van de Beekweide in Eefde. De eigenaar wil de ongeveer 40 sociale huurwoningen omvormen tot vrije-sector-woningen. Hoewel dit voor de huidige bewoners voorlopig geen grote consequenties heeft, is er onrust ontstaan. De woningen zijn niet in handen van een woningstichting waardoor de gemeente weinig vat heeft op de ontwikkelingen.

Het gesprek met de wethouder wordt aangekondigd in de beantwoording van het college van vragen van de PvdA. Er ligt een duidelijke link met de plannen met de Bloemenkamp in Gorssel. Ook deze staan op de nominatie om te verdwijnen, via sloop en nieuwbouw. Beide locaties worden beheerd door Habion, een in ouderenhuisvesting gespecialiseerde instelling uit Utrecht.

Eigenaar VGZ

Habion is in Eefde en Gorssel niet zelf eigenaar van de woningen. Dat is de stichting Vastgoed Zorgsector (VGZ). Deze stichting werkt nauw samen met Habion, maar is – anders dan Habion zelf – geen toegelaten instelling ingevolge de Woningwet. Over de Beekweide voert de gemeente dan ook geen gesprekken met Habion. Wel schrijft het college de ontwikkelingen op de voet te volgen.

Hogere huren

De PvdA constateert dat de afgelopen tijd al vijf woningen zijn onttrokken aan de voorraad sociale huurwoningen. Na vertrek van de bewoners worden ze verduurzaamd en opnieuw verhuurd tegen prijzen die zo’n 200 euro hoger zijn dan voorheen. Op termijn worden zo alle 40 woningen ‘omgevormd’ tot vrije-sector-woningen.

Voorraad op peil

De PvdA vroeg het college of het van plan is de voorraad betaalbare woningen in Eefde op peil te houden. Het antwoord luidt dat het college constateert dat er ook aan de verduurzaamde woningen behoefte bestaat in Eefde. Maar B&W zijn van plan om de voorraad van sociale huurwoningen in Eefde te laten toenemen bij de uitvoering van de nieuwbouwprogrammering. In de gemeente kunnen tot 2030 tot 1350 nieuwe woningen worden gebouwd.

Opdracht

Voor Gorssel, rond de kwestie Bloemenkamp, heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen die het college opdraagt om te zorgen voor vervangende nieuwbouw in de sociale huursector. De PvdA vroeg het college of het voor zichzelf ook voor Eefde eenzelfde opdracht ziet weggelegd en dus in gesprek is gegaan met Habion en IJsseldal Wonen.

Nieuwbouw gepland

Het antwoord luidt dat er met Habion geen afspraken zijn gemaakt voor Eefde. IJsseldal Wonen heeft wél de intentie om een substantieel aantal sociale huurwoningen te gaan bouwen in het dorp, zo laten B&W weten. IJsseldal Wonen en Viverion zijn de primaire woningcorporaties in de gemeente Lochem, waar prestatieafspraken mee gemaakt worden. Met Habion en een tweetal andere kleinere verhuurders is dit niet gebeurd vanwege het beperkt aantal woningen dat zij in de gemeente bezitten.