Lochem houdt 5,5 miljoen over in coronajaar 2021

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem heeft in het coronajaar 2021 geld overgehouden. Mede door een corona-gerelateerde rijksbijdrage van 1,3 miljoen werd onder de streep een positief resultaat van 5,5 miljoen euro behaald. Dat is 3,8 miljoen meer waarmee vooraf rekening werd gehouden. Een miljoen wordt dit jaar alsnog uitgegeven aan eerder lopende activiteiten.

Om verschillende andere redenen gaf de gemeente in 2021 nog eens 1,5 miljoen euro minder uit dan begroot. Wethouder Robert Bosch: “Het afgelopen jaar richtte de gemeente zich vooral op de impact van het coronavirus op inwoners, ondernemers, organisaties, zorginstellingen, scholen en kinderopvang. Met hulp van landelijke en lokale maatregelen en geld van het Rijk en provincie hielp de gemeente waar dat nodig was. Dat had prioriteit.”

Kansen

De scheidende wethouder vervolgt: “Toch pakte het college andere kansen ook voortvarend op. De coronacrisis lijkt nu achter ons te liggen, al weet je maar nooit. Intussen diende de volgende crisis zich aan. De oorlog in Oekraïne zorgt voor veel ellende voor Oekraïners, maar heeft ook grote maatschappelijke en financiële invloed op de wereld en op onze lokale samenleving. Ook 2022 zal dus weer een jaar met onzekerheden, spanningen en zorgen zijn.”

Naast uitvoering van wat in het collegeprogramma staat werden een aantal andere activiteiten opgepakt. Daaronder de start van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Almen en een bijdrage aan de nieuwe rotonde op de kruising N346-Almenseweg. Het Lochemse Ondernemers Fonds (LOF) werd ingesteld en de ventilatie van schoolgebouwen werd via subsidies verbeterd. Ook werden divers maatschappelijke organisaties ondersteund bij het opvangen van de gevolgen van corona-maatregelen. Te denken valt aan buurthuizen, sportaccommodaties en de schouwburg.

Burgerjaarverslag

Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de gemeenteraad, doet de burgemeester verslag over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. De dienstverlening gng ondanks corona gewoon door, zo luidt de conclusie. Onder andere via ’t Baken, het digitale inwonerspanel Lochem Spreekt, het ondernemerspanel, (digitale) inwonersavonden, adviesraad Sociaal Domein en de twee ideeënmakelaars konden inwoners hun vragen, ideeën en zorgen uiten.

Procedure

De jaarrekening met accountantsverklaring wordt tijdens de Politieke Avond van maandag 20 juni voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 4 juli volgt dan een besluit. De jaarrekening is te vinden op de website van de gemeenten: lochem.begrotingsapp.nl