Chaos CDA Lochem compleet door vertrek fractieleider Coby Wiltink

0
Fractievoorzitter van het CDA Coby Wiltink-Roeterdink legt haar functie neer (foto: Gemeente Lochem)

LOCHEM/ALMEN – De Lochemse afdeling van het CDA blijft niets aan ellende bespaard zo lijkt het. De raadsfractie loopt leeg. Na het recente vertrek van Erik Hoentjen gooit nu ook fractievoorzitter Coby Wiltink-Roeterdink de handdoek in de ring. Ze vertrekt per direct uit de gemeenteraad. “Mijn lichaam zegt dat ik het niet meer moet doen”, zo zegt ze zelf.

Coby Wiltink is niet van plan op voorhand haar lidmaatschap van de partij op te zeggen, zoals Erik Hoentjen eerder wel deed. Hij stoort zich aan het landbouwbeleid van het landelijke CDA. Wiltink zegt: “Ik snap dat, maar ik vind ook dat in de partij, zowel landelijk als provinciaal, nog veel goede mensen rondlopen. Maar in onze afdeling is de sfeer al jaren onaangenaam en ik zie geen snelle oplossing. Er zijn echt twee kampen.”

Ze vervolgt: “Jammer vind ik het wel. Het raadswerk paste mij als een warme jas. Als het een baan zou zijn, zou ik er meteen op solliciteren. De samenwerking binnen de raad was ook steeds goed. En, we hebben er in deze periode maar liefst 35 moties en amendementen door gekregen. Dat is best iets om trots op te zijn en dat geeft aan dat we serieus worden genomen.”

Teleurgesteld

Voorzitter Robert Croll noemt het zeer teleurstellend dat weer een fractielid opstapt, maar toont begrip. “Je kunt maar één keer kiezen voor je lichaam”, zo zegt hij. Hij blijft hameren op eenheid en vertrouwen en zegt: “Dit is allemaal heel vervelend voor de partij maar de derde wereldoorlog zal er niet door uitbreken. Belangrijk is dat er in het bestuur eenheid en harmonie is. Als je eenheid en vertrouwen vraagt moet je dat ook zelf uitstralen.”

Croll houdt het bij ‘botsende karakters’ en doelt daarmee vooral op Coby Wiltink en Pieter Bas ter Maat. “Mensen zijn niet groter dan de partij zelf. Pieter Bas heeft weliswaar in 2018 misschien te vroeg zijn vinger opgestoken. Dat was misschien niet goed, maar je moet ook een keer over je eigen frustraties heen kunnen stappen”, zo zegt hij. Ter Maat is sinds zijn terugkeer in de raad niet on speaking terms met de rest van de fractie. De voorzitter: “Coby heeft mij niet duidelijk gemaakt wat Pieter Bas precies verkeerd heeft gedaan, behalve die te vroeg opgestoken vinger.” De voorzitter noemt Ter Maat ‘een pientere man’.

Voorgeschiedenis

Voormalig voorzitter Harrie Dinkelman zei begin vorig jaar in een interview dat de problemen rond Pieter Bas ter Maat al in de vorige raadperiode is begonnen. Citaat: “Toen was er strijd rond het fractievoorzitterschap en toen hebben we voor Pieter Bas gekozen. Al snel daarna ontstonden er spanningen. Omdat de overige raadsleden geen ambitie hadden om fractievoorzitter of lijsttrekker te worden bleven we hem desondanks steunen, want wij zijn geen partij die iemand zomaar aan de kant zet. En spanningen komen in elke politieke partij wel eens voor”, zo zei hij destijds.

Er ontstond in de aanloop naar de vorige verkiezingen een strijd tussen Ter Maat en wethouder Ingrid de Pagter. Zij was van buiten gehaald omdat haar voorganger, Jan Kottelenberg, burgemeester werd van de gemeente Neder-Betuwe. Het beviel De Pagter dermate goed in Lochem dat ze wel wilde blijven. Zij werd daarin gesteund door het partijbestuur en de nummers 2 tot en met 5 op de lijst.

De vinger

Ter Maat aasde echter ook op de functie van wethouder en meende daar als lijsttrekker recht op te hebben. Hij stak dan ook de al genoemde vinger op tijdens het formatieproces na de verkiezingen, ondanks verlies van het CDA. Het CDA kwam buiten de coalitie te staan. Bestuur en fractie zegden het vertrouwen in hem op en Ter Maat vertrok. Coby Wiltink werd, naar eigen zeggen ‘noodgedwongen’ fractievoorzitter.

Omdat Hermien Wiselius de combinatie van werk en het raadslidmaatschap niet vol kon houden, stopte ze eind 2019 als raadslid. Pieter Bas keerde in dezelfde periode terug als raadslid. Als eerste op de lijst had hij daar recht op maar het is niet gebruikelijk dat iemand in dezelfde periode nogmaals een zetel claimt. Ter Maat deed het, ondanks pogingen van het bestuur om hem te bewegen ervan af te zien.

Twee fracties

Sindsdien heeft het CDA feitelijk twee fracties in de gemeenteraad. Er is in de tijd door bestuur en fractie nauw contact geweest met de bestuurdersverenging van het CDA en de provincie over de vraag hoe om te gaan met zo´n bijzondere situatie. Het provinciale bestuur schaarde zich achter het bestuur en fractie. Een externe partijvoorzitter, Ilse Bruls, ondersteunde het bestuur en fractie. Echter achter de schermen roerde een groep leden zich dusdanig dat het bestuur aankondigde op te willen stappen. De fractie wilde ook toen stoppen, zo meldt Coby Wiltink. Echter op verzoek van provincie en een deel van de leden ging de fractie toch door.

Coby Wiltink vertelt dat na de terugkeer van Ter Maat is geprobeerd om de beide kampen niet naast elkaar in de bankjes van de raadszaal te laten zitten. Maar de verordening van de gemeenteraad laat dat niet toe. Ter Maat bleek het vaak niet met de andere twee fractieleden eens en vroeg dan hoofdelijke stemming aan. De afgelopen tijd was het ook nooit op voorhand duidelijk uit welk kamp een ingediende motie of amendement kwam.

Opvolging

Coby Wiltink laat tot slot weten dat ze haar vertrek vooral voor Bart Ruiterkamp heel vervelend vindt. Hij was bereid het laatste half jaar de plek van Erik Hoentjen op te vullen. “Ik had echt de intentie om deze raadsperiode af te maken, maar hoe dichterbij het komt hoe meer het mij benauwt. Ik kan het niet loslaten, met als gevolg slapeloze nachten. Dat breekt me op en daarom moet ik voor mijzelf kiezen”, zo laat ze weten.

Op dinsdag 7 september komt de raad voor het eerst na het zomerreces weer bijeen. Hoe de CDA-fractie er op dat moment uit zal zien is onduidelijk. Kijkende naar de kieslijst van het CDA (uit 2018) moeten Hermien Wiselius en ook Erik Hoentjen opnieuw worden gevraagd of ze belangstelling hebben. Ervan uit gaande dat dit niet het geval is, komt nummer 6 op de lijst aan bod. Dat is Job Dietrich uit Gorssel. Voorzitter Robert Croll gaat bij hem informeren wat hij gaat doen. Eventueel komt daarna Corry Giessen-Schoorlemmer uit Epse aan de beurt. Zij is momenteel bestuurssecretaris.