Raadslidmaatschap Ter Maat splijt leden CDA Lochem

0
De schaar op deze archiefafbeelding heeft inmiddels het hele plaatje verknipt (Bron beeldelementen: CDA / Bewerking: LochemsNieuws)
  • LOCHEM – Het CDA Lochem maakt een moeilijke periode door. Maandag werd oud-fractievoorzitter en -lijsttrekker Pieter Bas ter Maat benoemd tot raadslid. De zittende CDA-fractie weigert met hem samen te werken. Het bestuur steunt de fractie volledig en beraadt zich op vervolgstappen om de eenheid in de partij te herstellen. Voorzitter Harrie Dinkelman is er eerlijk over: “We weten nog niet hoe dat moet.”

Hoe lastig de verhoudingen momenteel liggen blijkt uit een stemming tijdens een ledenvergadering van vorige week donderdag. Daar kregen zowel Pieter Bas ter Maat als de fractie 14 stemmen. Er waren vier onthoudingen. Ingewijden zeggen dat Ter Maat ‘aanhangers’ had gemobiliseerd om vooral te komen stemmen.

Oud probleem

Harrie Dinkelman legt desgevraagd uit dat het probleem met Ter Maat al uit de vorige raadsperiode stamt. “Toen was er strijd rond het fractievoorzitterschap en toen hebben we voor Pieter Bas gekozen. Al snel daarna ontstonden er spanningen. We bleven hem desondanks steunen, want wij zijn geen partij die iemand zomaar aan de kant zet. En spanningen komen in elke politieke partij wel eens voor”, zo zegt hij.

Die spanningen liepen in de aanloop naar de verkiezingen van 2018 nog verder op, zo blijkt uit het relaas van Dinkelman. Er ontstonden toen ook wrijvingen tussen Ter Maat en CDA-wethouder Ingrid de Pagter. Zij was binnengehaald als vervanger van wethouder Jan Kottelenberg, die burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe werd en zou slechts tijdelijk blijven.

Coalitie

De Pagter gaf kort voor de verkiezingen te kennen toch graag door te willen als wethouder. Na een verkiezingsnederlaag was er geen plek in het college meer weggelegd voor het CDA en dus was een strijd om het wethouderschap niet aan de orde. Een CDA-delegatie schoof in eerste instantie wel aan bij de coalitiebesprekingen met 4 partijen (met GB, VVD en GL) maar al na korte tijd kwam het bericht dat de partij niet meer meedeed.

Het vertrek was niet vrijwillig maar wat er precies is voorgevallen blijft onduidelijk. De betrokkenen hadden afgesproken niet inhoudelijk in te gaan op de breuk. Ook ‘formateur’ Jan Bart Wilschut wilde niet ingaan op de achtergronden.

Onhoudbaar

“In die periode werd de situatie onhoudbaar. We hebben als bestuur toen het vertrouwen in Pieter Bas opgezegd en de druk op hem opgevoerd om terug te treden. Dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan”, legt Harrie Dinkelman uit. Ter Maat zelf zei maandag tegen LochemsNieuws dat hij terug trad omdat hij de politieke verantwoordelijkheid voor de verkiezingsnederlaag wilde nemen.

Toen onlangs bleek dat Ter Maat, de door het afhaken van Hermien Wiselius, vrijgekomen zetel wilde innemen was dit een grote schok voor zowel bestuur als fractie. Dinkelman: “We hebben hem dringend geadviseerd het niet te doen. Maar hij heeft wel het recht om de zetel in te nemen.”

Twee fracties

De voorzitter zit duidelijk met de situatie in de maag. “De belangrijkste taak van het bestuur is zorgen voor een goed functionerende fractie, want via de fractie kun je je politieke ideeën realiseren. Nu zitten we ineens met twee fracties en dat maakt het niet makkelijker”, zo zegt hij.

Als beide kampen niet tot elkaar komen blijft de huidige situatie tot de komende verkiezingen in maart 2022 bestaan. Tegen die tijd moet een nieuwe kandidatenlijst worden opgesteld en als het aan het bestuur ligt staat Pieter Bas ter Maat daar niet op. Maar de leden hebben het laatste woord over de kandidatenlijst.

lees verder onder de foto…

Voorzitter Harrie Dinkelman van de Lochemse CDA-afdeling (Bron: CDA)

Unieke situatie

Elders in het land zijn geen voorbeelden te vinden van soortgelijke situaties. Het CDA zelf kent een voorbeeld in Rotterdam. Daar kon een ‘ongewenst raadslid’ buiten de deur worden gehouden door het Reglement van Orde voor de gemeenteraad aan te passen. Lochem hanteert een standaard reglement van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en deze bood nu geen mogelijkheden om Ter Maat uit de raad te houden. De vraag of aanpassing wenselijk is heeft de redactie uitgezet. Hierover volgt een apart artikel.

Stemmen

Zoals eerder gemeld is Pieter Bas ter Maat momenteel nagenoeg gedwongen om mee te stemmen met de CDA-fractie. De fractievoorzitter heeft een stemkastje en geeft een stem af namens alle CDA’ers in de raad. Ter Maat is in het stemsysteem van de gemeenteraad onder zijn eigen naam – en dus los van het CDA – opgenomen, maar een eigen stemkastje heeft hij niet. Als hij anders dan zijn partijgenoten wil stemmen kan dit alleen als om hoofdelijke stemming vraagt.

Ter Maat kan ook een stemkastje krijgen als hij zich officieel afsplitst van zijn partij en op persoonlijke titel in de raad gaat zitten. Daar heeft hij niet voor gekozen. Zelf zei hij maandag dat het voor de hand ligt dat hij niet anders over zaken denkt dan de andere CDA’ers.

Vertrouwen

Dinkelman kan slechts hopen dat er een uitweg uit de huidige impasse wordt gevonden. “Dit wil je niet. Dit is slecht voor het vertrouwen dat mensen hebben in de partij én in de politiek in het algemeen”, aldus de voorzitter.