Centrum Jong Ondernemerschap: einde aan eenzame reis starter

1
MKB-manager Hans Wennekes is kwartiermaker en aanjager van het CVJO Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Vanaf volgend voorjaar beschikt de gemeente Lochem over een centrum voor jong ondernemerschap (CVJO), dat mogelijk nog een andere naam krijgt. Deze komt in het voormalige gemeentehuis van Laren aan de Ampsenseweg. Startende – maar niet per se jonge – ondernemers kunnen er fysiek aan de slag of aankloppen voor advies en de nodige sparringpartners.

Ondernemer Rolf Winter startte ooit in Doetinchem een soortgelijk centrum. In Lochem speelt hij vooralsnog ‘slechts’ een rol als eigenaar van het pand waar het allemaal gaat gebeuren. De plaatselijke ‘aanjager’ is MKB-manager Hans Wennekes van de gemeente Lochem. Hij moet er voor zorgen dat het volgend jaar allemaal draait.

lees meer over de geschiedenis van het pand onderaan dit bericht…

Starters
Het centrum is bedoeld voor starters die ondersteuning en faciliteiten zoeken. Dat kan een werkplek zijn, maar vooral ook een plek voor advies, netwerken en coaching door ervaren ondernemers. Dit geldt voor starters met grote ambities én voor zzp’ers. ,,Een zzp’er leidt vaak een eenzaam bestaan”, zegt Hans Wennekes. ,,Dan kun je vaak wel wat hulp en advies gebruiken bij bijvoorbeeld het aanscherpen van je businessmodel, over hoe je klanten werft en bij de zoektocht naar subsidiemogelijkheden.”

Behoefte
De behoefte in de gemeente Lochem is aangetoond toen de MKB-managers, die aanvankelijk met z’n tweeën waren, letterlijk de boer op gingen en starters troffen die op zolder of zelfs vanuit de keuken van hun eigen woning werkten. ,,Zij gaven vooral aan behoefte te hebben aan ontmoetingen met anderen in dezelfde situatie of die het allemaal al eerder hebben meegemaakt”, aldus Wennekes.

De starters in deze regio zijn vooral actief op het gebied van ICT, trainingen en coaching. ,,Dit is per regio anders. Rond Nijmegen en in Twente zie je veel start-ups die zich bezighouden met technische hoogstandjes en onderzoek. Dat is hier niet het geval”, zo legt hij uit.

Andere kernen
Voor starters in andere kernen van de gemeente is afstand wellicht lastig, maar ze zijn uiteraard welkom. Wennekes zegt: ,,Er gaan al stemmen op in de kernen om zelf iets te organiseren. Dat is natuurlijk uitstekend en waar mogelijk ondersteunen we dit.” Overigens lijkt afstand niet altijd een probleem, want starters uit Laren zijn gesignaleerd in het CVJO van Rijssen-Holten en voor Eefdenaren ligt Zutphen binnen handbereik.

Ervaring inbrengen
In een CJVO is de inbreng van ervaren ondernemers van belang. En die blijken vaak ook het belang wel in te zien van het helpen van nieuw talent. Contact houden met nieuwkomers is deels ook eigen belang. Dat kan leiden tot interessante vormen van samenwerken of zaken doen. Deels ligt het nog veel simpeler: de accountant, notaris of jurist die af en toe gratis advies geeft houdt er wellicht nieuwe klanten aan over.

Het centrum kan ook een uitkomst zijn voor studenten die (willen gaan) werken aan een afstudeeropdracht die voor de regio van belang kan zijn. ,,Door ze te faciliteren bind je talenten mogelijk ook nog eens aan de regio”, zegt Hans Wennekes.

Dynamiek
In de dagelijks praktijk zal het zo zijn dat er zowel overdag als ‘s avonds mensen aan het werk zijn in gemeenschappelijke ruimten of in kleine spreek- en werkkamers. Ook wordt er vergaderd en trainingen gegeven. Verder zijn er regelmatig spreekuren van adviseurs uit het bedrijfsleven. Wennekes: ,,Het is vooral de dynamiek van samen werken in een inspirerende omgeving die voor meerwaarde gaat zorgen.” Fysiek is er plek voor zo’n 20 tot 25 flex-werkplekken.

Stichting
Het initiatief wordt in een stichtingsvorm gegoten. Er komt een bestuur waarin Hans Wennekes als aanjager tijdelijk zitting zal nemen. De rest van de bestuursleden komen natuurlijk bij voorkeur uit het bedrijfsleven. De zoektocht is gestart. En er moet een Raad van Toezicht komen. Ook daarvoor wordt gezocht naar mensen uit het bedrijfsleven of met bestuurlijke ervaring bij instellingen.

Financiering
De gemeente en de Rabobank leggen samen 150.000 euro in, waardoor het centrum de eerste 1,5 jaar kan overleven. De bijdrage van de provincie is nog niet duidelijk omdat de subsidiemogelijkheden worden herijkt. Gelderland heeft aangegeven zeker te zullen instappen als het CVJO zich heeft bewezen en als er ook een eigen verdienmodel ligt. De gebruikers betalen een relatief kleine bijdrage voor gebruik van de werkplekken en andere ruimten. Het om 185 euro per maand.

Informatie
Wie vragen heeft over de ontwikkeling of meer wil weten over kansen voor startende
ondernemers in de gemeente Lochem, kan contact opnemen met Hans Wennekes via het mailadres: mkbmanagers@lochem.nl

Voor startende ondernemers is ‘Ik Start Smart’ wellicht een optie. Hierover binnenkort meer op LochemsNieuws.

Voorgeschiedenis van het pand

Het pand aan de Ampsenseweg was ooit het gemeentehuis van de gemeente Laren. Die gemeente, waartoe ook Barchem behoorde, omsloot de stad en gemeente Lochem bijna geheel. Op 1 augustus 1971 fuseerden beide gemeenten en het geheel heet sindsdien Lochem. Nadat het pand had afgedaan als gemeentehuis, werd het jarenlang het domein van de Rijks Geologische Dienst.

Hoogspanning
Toen deze dienst vertrok kwam het pand in particulier bezit als woning en ateliers. De woonbestemming wordt geschrapt omdat het gebouw pal onder een hoogspanningsleiding ligt en de straling mogelijk gevaarlijk is voor kwetsbare groepen zoals kinderen. Sinds 2017 is een uitkoopregeling van kracht waardoor een eigenaar het onroerend goed kan verkopen aan de gemeente.

Rolf Winter
Nadat de gemeente het had verworven meldde zich de (maatschappelijk) ondernemer Rolf Winter. Hij is onder meer eigenaar van Met Gezond Boerenverstand dat digitale oplossingen voor het sociale domein ontwikkeld en beheerd. Hij wil zijn bedrijf hier vestigen en de overige ruimte beschikbaar stellen voor het CVJO.

Hier komt het Centrum Voor Jong Ondernemerschap. Linksboven is de hoogspanningsleiding te zien die ervoor zorgde dat er niet meer gewoond mag worden

1 REACTIE

Comments are closed.