Omwonenden Ampsenseweg eisen actie van gemeente

0
Initiatiefnemer Karel Frederiks overhandigt de petitie aan wethouder Marja Eggink (foto: LochemsNieuws)

AMPSEN/LOCHEM – De omwonenden van de Ampsenseweg ervaren dagelijks, vooral tijdens de spits, overlast van enorme aantallen auto’s die de weg als sluiproute gebruiken. Dat zorgt voor onveilige situaties en geluidsoverlast. Ze vrezen bovendien dat de aanleg van het ontbrekende deel van rondweg geen oplossing biedt, zoals vaak wordt beloofd. Donderdag boden ze een 620 keer ondertekende petitie aan aan wethouder Marja Eggink.

Het tijdstip en de plek van de overhandiging waren niet toevallig gekozen. Zelfs op een erf, op de nodige meters van de weg, was het soms lastig om sprekers te verstaan door het voorbijrazende verkeer. Enkele uren eerder had de politie nog een auto geklokt op 94 kilometer per uur. Ter plekke geldt 60 als maximum. In de regel handhaaft de politie niet op 60-kilometerwegen, al was het maar omdat die snelheid op nagenoeg alle wegen in het hele buitengebied geldt.

Al jaren

Een 20-tal omwonenden sprak ongeveer een uur met Marja Eggink, die kernwethouder voor Exel is, en met een verkeerskundig ambtenaar van de gemeente. Bewoner Tim Sanders hield een inleiding waarbij naar voren kwam dat er al vele jaren telkens weer wordt gewezen op de verkeerssituatie. Dat leidde wel af en toe tot kleine ingrepen maar er werden ook veel beloftes niet nagekomen. En dat zit veel bewoners nogal dwars. De communicatie van de gemeente is volgens hen vaak niet goed. Zelfs aanpassingen die wél worden gedaan bereiken niet altijd de aanwonenden.

In de voorbije jaren is de verkeerssituatie op de Ampsenseweg alleen maar verslechterd. Het is veel drukker geworden en het zicht is in bochten vaak slecht. Ook is de voorrangssituatie niet voor iedereen duidelijk. Verkeer vanaf zijwegen van rechts heeft voorrang, maar niet iedereen weet dit. Er worden vaak verkeerde inschattingen gemaakt, met bijna-botsingen tot gevolg. Drie jaar geleden werd een oudere buurtbewoonster van de fiets gereden, met ernstige verwondingen tot gevolg. “Sindsdien is er niets gebeurd!”, klonk het boos uit haar eigen mond.

Onlogisch

Initiatiefnemer van de petitie, Karel Frederiks, wees erop dat het onlogisch is dat op de Kwinkweerd 50 kilometer mag worden gereden en op de veel smallere Ampsenseweg 60. Verkeer van en naar de Ampsenseweg krijgt bovendien voorrang op verkeer op de Kwinkweerd. Dat maakt de keuze voor de sluiproute gemakkelijk.

Met vrees wordt vooruitgekeken naar de plannen met de rondweg die in maart 2023 tot uitvoering komen. Zoals die plannen er nu liggen wordt de Ampsenseweg via een rotonde aangesloten op de rondweg en blijft het vrij simpel om voor de sluiproute te kiezen. Die wordt misschien zelfs nog populairder omdat in de rondweg een extra verkeerslicht komt, ter hoogte van ForFarmers.

Zorgen

Wethouder Marja Eggink zei zelf vooral ook zorgen te hebben over tijd dat gewerkt wordt aan de rondweg. Dan wordt de Ampsenseweg vermoedelijk even een ‘hoofdverkeersader’. “Daar moeten we echt wat voor regelen”, aldus Eggink. De ambtenaar die ze had meegebracht zei dat in het contract met hoofdaannemer BAM komt te staan dat de hoofdverbinding via de Kwinkweerd gedurende maximaal vier weekenden mag worden afgesloten voor het verkeer. De provincie is overigens de opdrachtgeven van de aannemer.

lees verder onder de foto…

Tijdens de spits is het een drukte van belang op de Ampsenseweg (foto: LochemsNIeuws)

Dezelfde verkeersdeskundige van de gemeente zei dat het hem verstandig lijkt om aanpassingen aan de Ampsenseweg te plannen en meteen na gereedkoming van de rondweg te laten uitvoeren. In de hoop dat snelle gewenning aan de rondweg optreedt en dat de Ampsenseweg als sluitroute wordt ‘vergeten’. Tegen die tijd krijgt de weg verhoogde plateaus bij de kruisingen en rode fietsstroken.

In overleg

Wethouder Eggink zegde ter plekke toe dat de gemeente met een afvaardiging van de omwonenden in overleg moet treden. Over wat er snel kan gebeuren en wat op de lange termijn mogelijk is om de problemen op te lossen. Ideeën zijn er wel. Zo kan het langer op rood laten staan van de verkeerslichten, voor het verkeer dat vanaf de Ampsenseweg naar de Rengersweg wil, een ontmoedigende werking hebben.

Ook wordt gepleit voor een matrixbord dat de snelheid aangeeft. Zo’n bord rouleert momenteel door de gemeente en hangt al af en toe ook aan de Ampsenseweg. Ook een trajectcontrole wordt bepleit, waarbij de snelheid van een voertuig aan het begin en het einde van de weg wordt gemeten. Bij overtreding valt dan vanzelf een prent op de deurmat. Dat is overigens een maatregel die alleen politie en OM kunnen treffen.

Verder werd afgesproken dat snel wordt gekeken naar de mogelijkheid van het aanbrengen van borden die nog eens benadrukken wat de maximumsnelheid is en dat verkeer van rechts voorrang heeft. Dat is, ook volgens de gemeente, betrekkelijk snel te regelen.

Oproep

Namens de bewoners deed Tim Sanders de oproep aan de wethouder om in gesprek te blijven en om afspraken een plek in de tijd te geven. En om te luisteren naar de zorgen en vragen van de omwonenden. “Nee kan ook een antwoord op vragen zijn, maar communiceer dat dan goed”, aldus Sanders.

Het grote aantal handtekening onder de petitie komt omdat de lijst ook de ronde heeft gedaan bij de instelling Pactum en zorgboerderij De Reube. En ook veel bezoekers van hondenpension Ampsense Hoeve zetten hun handtekening.