AZC in Ampsen en tijdelijke opvang in Eefde en Gorssel

0
Beeld van het terrein van Pactum aan de Ampsenseweg (foto: Gemeente Lochem)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem heeft geen aansporing nodig via een spreidingswet. De timing is toeval, maar woensdag is bekend gemaakt dat in Ampsen, op het terrein van jeugdzorginstelling Pactum, langdurige opvang voor asielzoekers wordt gerealiseerd. En in Eefde en Gorssel heeft de gemeente twee locaties op het oog voor de bouw van tijdelijke huisvesting voor Oekraïners en statushouders. Er is mogelijk ook ruimte voor andere spoedzoekers, zoals jongeren en mensen met een urgentieverklaring.

Lees HIER een vervolgbericht met reacties van omwonenden…

In Ampsen wordt in eerste instantie de opvang van jonge alleenstaande asielzoekers – tot 18 jaar – georganiseerd. De 65 opvangplaatsen in hotel De Paasberg in Lochem moeten uiterlijk op 1 juli zijn vervangen. Volgens plaatsvervangend bestuursvoorzitter Joeri Kapteijns van het COA kan de opvang van de jongeren relatief snel worden gerealiseerd in de bestaande bebouwing van Pactum.

Het COA wil de locatie van zo’n 5,5 hectare kopen en dan een plan ontwikkelen voor de opvang van ook volwassen asielzoekers. Aantallen wil Kapteijns nog niet noemen, maar hij geeft wel aan dat de locatie geschikt is voor meer dan de 65 plaatsen die in eerste instantie worden gerealiseerd. Pactum vertrekt uit Ampsen omdat de instellingen zich meer wil richten op kleinschalige voorzieningen voor jongeren. Dat op het terrein ook een schoolgebouw staat is een pré.

Langdurige opvang

Kapteijns wijst erop dat locaties voor langdurige opvang hard nodig zijn en verwijst onder meer naar de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. “De oplossing zit vooral in langdurige opvanglocaties. Dat is veel beter dan het steeds maar weer openen en sluiten van tijdelijke voorzieningen. Je ziet ook bijna overal dat het rond AZC’s na enige tijd, en na aanvankelijk begrijpelijke bedenkingen van omwonenden, rustig wordt. Dat is in ieders belang. Het van begin af aan meenemen van omwonenden in het proces is daarbij van belang.”

De gemeente heeft dinsdag 200 brieven verspreid in de omgeving van Ampsen, in een straal van een kilometer en inclusief de kern Exel. Zaterdag (20 januari) is er voor hen een besloten informatiebijeenkomst. Hierbij zijn vertegenwoordigers van de gemeente, het COA en voogdijinstelling Nidos aanwezig voor uitleg en beantwoording van vragen. En op 1 februari is er een openbare informatiebijeenkomst voor belangstellende inwoners en maatschappelijke organisaties in het gemeentehuis, van 19.15 tot 21.00 uur.

Schrik

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve zegt desgevraagd dat de eerste reacties, voor zover die al zijn ontvangen, getuigen van schrik bij omwonenden. Zulke emoties krijgen tijdens de genoemde besloten bijeenkomst de ruimte. Ook de gemeente wil omwonenden zo goed mogelijk betrekken bij de ontwikkelingen, ook als het COA met (ver)bouwplannen komt. In geldende bestemmingsplan is het terrein omschreven als ‘maatschappelijke functies’ en dat laat de vestiging van een AZC toe.

Het Lochemse college is al geruime tijd op zoek naar geschikte locaties voor opvang van asielzoekers. Het werd daartoe aangespoord door een raadsbrede motie met de titel ‘Wat kan wel…?’ Dat was een reactie op de mededeling uit 2021 dat geen geschikte locaties konden worden gevonden voor wat grootschaliger opvang. Dat is waar het COA behoefte aan heeft. Eerder kwam in dit verband Huize St. Jozef aan de Bosweg aan de orde, maar dit bleek om verschillende redenen geen optie.

Eefde en Gorssel

Naast langdurige opvang bestaat ook dringend behoefte aan noodopvang. Daarbij gaat het om een periode van maximaal 10 jaar. De gemeente is op zoek naar herhuisvesting voor Oekraïners die in De Bloemenkamp in Gorssel wonen en op EuroParcs in Lochem. Bovendien moeten voor 1 juli nog 61 statushouders worden gehuisvest. Dat aantal is deels het gevolg van een achterstand die in het afgelopen jaar is ontstaan, bij gebrek aan geschikte woningen. Probleem hierbij dat het heel vaak gaat om alleenstaande personen.

In Gorssel is gekozen voor de locatie tussen de Smitskamp en de Zutphenseweg. De strook langs de Zutphenseweg (N347) sluit aan op de bouwlocatie die via de kernvisie al is aangewezen voor woningbouw. De strook langs de Zutphenseweg is in verband met verkeersgeluid niet geschikt voor permanente woningen. Voor tijdelijke woningen is een ontheffing mogelijk. De grond is al eigendom van de gemeente. In totaal gaat het om 35 wooneenheden.

Sociale huur

Dit aantal geldt ook voor Eefde. De tijdelijke woningen kunnen worden gebouwd op het voormalige sportterrein van de Detmerskazerne. In zowel Gorssel als Eefde gaat het om (her)huisvesting van Oekraïners. Hiervoor is ongeveer 80 procent van de tijdelijke woningen nodig. De overige 20 procent is bestemd voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. In Eefde wordt onderzocht of woningcorporatie IJsseldal Wonen op dezelfde locatie 20 sociale huurwoningen kan bouwen. IJsseldal is hiertoe bereid. Die woningen zijn uiteraard permanent en bestemd voor iedereen die voor sociale huur in aanmerking komt.

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve zegt in een toelichting dat voor Oekraïners binnen de gemeente is gezocht naar mogelijkheden om hen zo weinig mogelijk te verplaatsen: “Als je met Oekraïners praat merk je ze bovenal terug willen naar eigen land als het kan. Dat maakt het voor hen moeilijk om na te denken over een toekomst in Nederland. Maar ze hebben hier wel vrienden gemaakt of werken in de plaatselijke supermarkt. In het geval van De Bloemenkamp, waar 100 mensen wonen, willen we ze graag zoveel mogelijk in Gorssel houden.”

Informatie

Omwonenden in Eefde en Gorssel zijn geïnformeerd. Voor hen worden informatiebijeenkomsten gehouden op 6 en 7 februari. Deze zijn besloten. Wethouder Marja Eggink, die over woningbouw gaat, laat weten dat omwonenden vanaf ‘nul’ worden betrokken bij de planvorming. Hoe de procedure vorm krijgt wordt tijdens de informatiebijeenkomsten uit de doeken gedaan. De mensen die een brief ontvingen én zij die menen betrokken te zijn bij de plannen kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomsten. De mailadressen zijn: sportterreindetmerskazerne@lochem.nl en smitskampgorssel@lochem.nl.