Provincie gaf uitleg over snelheidsproef N348 Eefde-Gorssel

0
Op deze kruising (Quatre Bras) in de N348 tussen Eefde en Gorssel gebeuren regelmatig ongelukken

EEFDE/GORSSEL – Zo’n 50 bezoekers trok de inloopavond die de Provincie Gelderland donderdagavond (18/10) hield met als onderwerp de sinds eind september lopende snelheidsproef op de Zutphenseweg (N348) tussen Eefde en Gorssel.

Vanaf de rotonde bij Eefde tot aan de bebouwde komgrens van Gorssel is de snelheid omlaag gebracht van 80 naar 60 kilometer per uur. Dit blijft 6 maanden zo. Tijdens de avond gaf te provincie uitleg over de manier van onderzoeken en het vervolgtraject. Dar kwamen zo’n 50 bezoekers op af.

De provincie meet tijdens de proef niet alleen het gedrag zoals snelheid, afstand en inhalen. Er wordt ook meerdere keren een enquête gehouden onder omwonenden en weggebruikers. Ruim 700 mensen hebben zich afgelopen augustus aangemeld om mee te doen aan deze enquête. Zij krijgen gedurende een half jaar vragen over hun ervaring en beleving. Vragen als: hoe goed is de weg nu over te steken of op te rijden, hoe veilig voelt deze snelheid en wat is het effect van de 60 km/u borden komen aan de orde.

Vervolg
De gegevens van de eerste enquête worden nu verzameld en verwerkt. De komende maanden verandert het uiterlijk van de 60 km/u-borden. Over twee maanden krijgen de borden een geel fluoriserende achtergrond en nog eens twee maanden later verschijnt de snelheid van elke weggebruiker op een display.

Tijdens deze verschillende fasen wordt het effect hiervan op het gedrag van de weggebruikers gemeten. Daarnaast verstuurt de provincie in deze fasen enquêtes naar de omwonenden en weggebruikers die zicht hiervoor hebben aangemeld. In de volgende enquêtes gaat het vooral om de beleving van het effect van deze borden.

Verkeersveiligheid
Bewoners van de Zutphenseweg en de gemeente Lochem hebben aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de N348. Dit is voor de provincie aanleiding geweest om deze proef te starten. Na afloop van de proefperiode worden alle opgehaalde gegevens verzameld en geëvalueerd. Op basis hiervan neemt de provincie een besluit over hoe het verder gaat met de snelheid op het betrokken traject.

Gebiedsontsluitingsweg
De provinciale weg tussen Zutphen en Deventer (A1) is volgens de provincie een belangrijke weg met een functie voor de ontsluiting van het regionale verkeer. Er geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Het wegbeeld komt niet overeen met de functie van de weg. Er zijn veel erfaansluitingen en dicht op de weg staan (dikke) bomen in de zogeheten obstakelvrije zone.