Home Duurzaamheid Buurtavond als opmaat naar ‘levendig groene Paaschberg’

Buurtavond als opmaat naar ‘levendig groene Paaschberg’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – In een deel van Lochem-Oost staat mogelijk een mooi project op stapel. Na een eerdere bijeenkomst, waar het vooral over energie ging, ontstond het idee om ook zelf iets te doen aan biodiversiteit en klimaat. Drie initiatiefnemers van ‘Duurzaam Lochem Paaschberg’ mikken op eigen tuinen van bewoners, maar ook op openbaar groen in de wijk op de flanken van de Paasberg,: Molenbelt Barchemseweg en Zwiepseweg. Op 12 februari wordt een buurtavond gehouden.

Jacqueline Bulsink, Alfred te Pas en Carolien van Hemel hopen op positieve respons van bewoners die zich kunnen vinden in een toekomst waar bloemen, vogels en bijen gedijen. En waar de lucht schoon is en waar verkoeling is te vinden op hete zomerdagen. Jacqueline Bulsink zegt: “Met de kennis en de ideeën van wijkbewoners kunnen we vast zorgen voor meer groen en meer leven in onze buurt. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Als er voldoende interesse is kunnen we snel aan de slag. Dat kan in je eigen tuin, of door samen dingen op te pakken.”

Duurzaam

Tijdens een eerdere informatiebijeenkomst op 13 juni over energie en duurzaamheid werden een aantal subgroepen van bewoners van Lochem-Oost gevormd, die zich bezighouden met thema’s als zonnepanelen en warmtepompen. Een aantal bewoners staken toen hun vinger op om met biodiversiteit aan de slag te gaan. “Als je het hebt over duurzaamheid, dan hoort dat er naar onze smaak zeker ook bij”, aldus Te Pas. Klimaatadaptatie, tegels wippen en voorkoming van hittestress zijn inmiddels bekende termen. Een buurtgerichte aanpak kan voor een boost zorgen, zo is de gedachte.

Tijdens de buurtavond moet blijken of er interesse is. “We willen weten wat mensen bezighoudt als het gaat om klimaat en groen en waar ze mee aan de slag willen”, zegt Jacqueline Bulsink. “Dan zien we wel of dit een eenmalige activiteit wordt of dat er een vervolg komt.” Een plan ligt er niet. De bedoeling is dat dingen in gezamenlijkheid ontstaan en worden uitgewerkt. Te denken valt aan het samen kennis vergaren, uit het eigen midden of van externe deskundigen. Bijvoorbeeld over welke planten geschikt zijn of hoe je regenwater kunt afkoppelen. En bij de uitvoering is het denkbaar om gereedschap uit te wisselen en meer van zulke praktische zaken.

Initiatief

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat als er ideeën vanuit de wijk zijn, deze naar de gemeente te brengen in plaats van andersom. “Dat werkt beter dan te wachten op plannen van de overheid”, zegt Alfred te Pas. “Zeker als mensen ook zelf de handen uit de mouwen willen steken.” Bij plannen voor het openbaar groen – waar altijd meer ruimte gecreëerd kan worden voor bloemen en insecten – moet er wel overleg plaatsvinden met de gemeente. Daar bestaat al interesse voor het buurtinitiatief omdat het aansluit bij het beleidsplan voor biodiversiteit en – niet onbelangrijk – er zijn ‘potjes’ voor beschikbaar.

Wie meteen al meer wil weten over wat kan worden gedaan om de biodiversiteit te bevorderen, kan de TipClips bekijken die werden gemaakt door leerlingen van het Staring College. Ze zijn te vinden op de website van de gemeente. De initiatiefnemers van Duurzaam Paaschberg willen van bewoners graag weten wat zij zich voorstellen bij een groene en levendige buurt. Ideeën zijn meer dan welkom en wie specifieke kennis heeft wordt uitgenodigd om dit te delen en zich te melden bij de initiatiefnemers.

Buurtavond

De buurtavond wordt op maandag 12 februari gehouden in het clubhuis van de Lochemse Tennisclub (TLC) aan de Barchemseweg. Aanvang: 19.30 uur. Bewoners die de buurtnieuwsbrief ontvangen hebben de uitnodiging via die weg al ontvangen. Ieder ander in het genoemde gebied is uiteraard ook welkom.