Brandbrief ondernemers aan raad inzake binnenstad

0
Walderstraat. (foto: LochemsNIeuws)

LOCHEM – Een brandbrief met 333 handtekeningen van ondernemers en ‘betrokken klanten’ is gisteravond door de initiatiefnemers van het project ‘Landstad Lochem’ aangeboden aan de politiek. Daarin wordt de gemeenteraad opgeroepen de urgentie van het creëren van een toekomstbestendige binnenstad te onderschrijven én om 50.000 euro bij te dragen aan de eerste stappen.

Urgentie
Landstad Lochem is een project dat wordt gedragen door vier partijen. Naast de Lochemse Ondernemersvereniging (LOV), vastgoedbelang en Lochem 3.0 was ook wethouder Jan Kottelenberg namens de gemeente ondertekenaar van een intentieverklaring. Daarmee heeft de gemeente feitelijk ingestemd met een 10-puntenplan waarmee de basis moet worden gelegd voor de toekomst. De wethouder heeft echter geen geld beschikbaar en moest zijn mede-ondertekenaars dus doorverwijzen naar de raad. Raad en college krijgen overigens het verwijt van de ondernemers dat bij hen het gevoel van urgentie lijkt te ontbreken.

10 punten
Het 10-puntenplan gaat naast de organisatiestructuur van de ondernemers zelf over merkvorming, het zorgen dat de binnenstad ‘één beleving’ wordt in plaats van de losse winkelstraten van nu en het aanpakken van leegstand. De gemeente wordt opgeroepen het niveau en het beeld van de binnenstad en omgeving op een hoger niveau te tillen. Te denken valt aan wegwijzers, minder (scheve) verkeersborden, handhaving van regels en frequenter onderhoud aan de openbare ruimte.

Masterplan
De 50 mille die wordt gevraagd is nodig om een masterplan op te stellen en met de uitvoering daarvan te starten. Via het masterplan moet volgend voorjaar in de kadernota duidelijk worden wat er voor het project nodig is voor de jaren na 2017. De bijdrage van de gemeente geldt als co-financiering. De rest komt van ondernemers en mogelijk in de vorm van subsidies van de provincie en de EU.

Lochem 3.0
Lochem 3.0 is een belangrijke pijler onder het project. Op de achtergrond speelt de aanstaande evaluatie van de stichting die de ‘Lochem-marketing’ op zich heeft genomen. Daarbij komen zaken aan de orde als de financiering van projecten via een gemeentebreed ondernemersfonds. Inmiddels is duidelijk dat dit fonds er voorlopig niet komt en in een gemeentebrede aanpak lijkt bijna niemand meer te geloven. De gemeenteraad wordt dus mogelijk nog lopende de evaluatie geconfronteerd met een nieuwe financieringsvraag.

eigenzinniglovOndoorzichtig
Voor de buitenstaander wordt het qua naamgeving wat ondoorzichtig. Wat is Lochem nu eigenlijk? Bruisend? Eigenzinnig? Landstad? Lochem 3.0 nam zich 2 jaar geleden voor om ‘Eigenzinnig’ als sterk merk neer te zetten maar is nu dus betrokken bij Landstad Lochem, waarbij de term sterk merk opnieuw voorbij komt. De betrokkenen vinden dat Lochem als kern – net als alle andere kernen in de gemeente – ‘Eigenzinnig’ kan zijn en dat tegelijkertijd de binnenstad als ‘Landstad Lochem’ op de kaart kan worden gezet.