Boerderij ‘t Gagel is voortaan ‘Lenteland boerderij’ [video]

0

LOCHEM – Boerderij ‘t Gagel aan de Gageldijk is voortaan ‘Lenteland boerderij’. Deze coöperatie heeft nu vier boerderijen in bezit en is voor ‘t Gagel op zoek naar wat een ‘toekomstboer’ wordt genoemd. Lenteland mikt op regeneratieve landbouw met oog voor landschap en biodiversiteit. ‘t Gagel wordt gezien als een plek voor groente-, noten- en fruitproductie, boslandbouw en regeneratieve akkerbouw. Ook de al bestaande overnachtings- en recreatievoorzieningen kunnen een rol blijven spelen.

[In de video bij dit bericht wordt uitgelegd hoe Lenteland werkt. De video wordt mogelijk voorafgegaan door een advertentie.] 

De historische boerderij met 46 hectare grond biedt woonmogelijkheden voor twee boeren(gezinnen), er zijn nu zes vakantie-appartementen en 30 campingplaatsen. Ook is er een caravanstalling van ongeveer 750 m² en er zijn verschillende schuren die nu gebruikt worden voor berging.

Ondernemerschap

Lenteland gelooft in ondernemerschap en heeft een boerderijmodel ontwikkeld, waarin getalenteerde boeren hun eigen creativiteit, visie en ondernemerschap kwijt kunnen. Met daarbij het vangnet van een basisinkomen en ondersteuning van het Lenteland-team op het gebied van allerlei aspecten van de bedrijfsvoering. Onderdeel van het financiële model is dat iedereen mede-eigenaar kan worden van de boerderij door mee te investeren. Gezinnen uit de omgeving kunnen een abonnement nemen op groente en fruit en zelf meewerken aan de oogst.

Lenteland wil toe naar veel kleinschalige boerderijen met meerdere functies. Regeneratieve landbouw en permacultuur en een korte voedselketen tussen boer en burger staat centraal. Sollicitanten voor de functie van toekomstboer maken een businessplan met begroting. Wie mee wil doen kan dit nog tot en met zondag 17 september melden.

Agro-forestry

De organisatie vindt het logisch dat bij ‘t Gagel snel een groentetuin wordt gerealiseerd wordt die op korte termijn inkomsten oplevert en helpt bij aansluiting van de lokale gemeenschap. Voortzetting van de camping en B&B-mogelijkheden lijkt ook logisch. De rest van de 46 hectare kan worden ingevuld met een agroforestry-systeem, in combinatie met verschillende andere bedrijfsonderdelen.

Het agroforestry-systeem kan bestaan uit fruitbomen, notenbomen, bessenstruiken of meerjarige groenteteelt. Binnen dit systeem is eventueel ruimte voor bomenkweek of de teelt van zogeheten biobased bouwmaterialen. Tussen deze bomenrijen ziet Lenteland verschillende opties voor bijvoorbeeld akkerbouwgewassen als granen of eenjarige groenten. Een andere mogelijkheid is kleinschalige begrazing tussen de rijen met bomen en struiken. De uiteindelijke keuze is aan de geselecteerde boer(en). Natuurinclusieve voedselproductie en het betrekken van de gemeenschap zijn echter belangrijke uitgangspunten.

Ferme eisen

Aan de kandidaten worden ferme eisen gesteld. Deze zijn te vinden op de website van Lenteland (zie link hieronder). Na een voorselectie op basis van de ingediende businessplannen en motivatie, vinden de eerste gesprekken online plaats. Op een later moment volgt een bijeenkomst ‘live’ op de boerderij.

Kijk voor meer informatie over de functie-eisen op:
lente.land/toekomstboeren

Algemene informatie over Lenteland:
www.lente.land