Bewoners wijk Detmerskazerne Eefde kampen met problemen

0
Problemen met de waterhuishouding rond de Detmerskazerne in Eefde (foto: LochemGroen!)

EEFDE – Bewoners van de nieuwe woonwijk rond de Detmerskazerne in Eefde kampen met een aantal problemen die hun woongenot aantasten. Onder meer de waterhuishouding en de verkeersveiligheid zijn in het geding. Vrijdag kwamen 24 bewoners af op een door LochemGroen! georganiseerde inloopavond. Afgesproken werd dat de gemeenteraadsfractie binnenkort vragen gaat stellen aan het Lochemse college van B&W.

Sinds de oplevering, een jaar geleden, worden bewoners onder meer geconfronteerd met
wateroverlast rond hun huizen. Ze gaven aan dat de gemeente en de projectontwikkelaar naar elkaar wijzen als ze de kwestie aankaarten. De problemen zijn mogelijk al ontstaan bij het bouwrijp maken van de wijk en dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Volgens Calle Janssen van LochemGroen! is inklinken van opgebrachte grond een mogelijk oorzaak van de wateroverlast.

Natte voeten

Sommige bewoners kunnen hun woning nauwelijks nog met droge voeten bereiken. Een aantal van kan wel achterom, maar daar hebben ze soms alleen een schuifpui die niet van buiten is te openen. Buiten de aangelegde paden vormen zich modderpoelen waarin al de nodige auto’s zijn gestrand. Schuren bij de woningen verzakken en/of verspochten. Janssen meldt verder dat de riolering, kennelijk door een misverstand tussen projectontwikkelaar en gemeente, op de verkeerde plek is gelegd waardoor deze nu in particuliere grond ligt.

Wat betreft de verkeersveiligheid hebben bewoners diverse klachten en opmerkingen. Zo ontbreekt goede bebording en verlichting en wordt de ontsluiting naar de Kapperallee en Detmersweg als onveilig ervaren. Kinderen uit de wijk, die naar een nabijgelegen speelplaats willen, moeten bij gebrek aan een voetpad, over de weg lopen. Een andere klacht is dat een hek langs het spoor is verwijderd. Onduidelijk is door wie en waarom.

Aanspreekpunt

Bewoners gaven aan dat ze begrip hebben voor het feit dat de wijk nog in ontwikkeling is maar dat de onduidelijkheid, het ontbreken van een plan van
aanpak en een duidelijk aanspreekpunt zorgt voor onzekerheid en irritatie. “Het is hier ontzettend mooi wonen, maar de problemen moeten aangepakt worden en de radiostilte van de gemeente opgelost”, zo tekende LochemGroen! op uit de mond van een bewoner.

De schriftelijke vragen die LochemGroen! gaat stellen sturen onder meer aan op de komst van een duidelijk aanspreekpunt en het zo snel mogelijk opstellen van een plan van aanpak dat is gericht op oplossing van de problemen.