Bewoners Tramstraat pleiten opnieuw voor verkeersmaatregelen

0
De Tramstraat ter hoogte van de Woerdstraat en Mauritsweg (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De bewoners van de Tramstraat blijven bij de gemeente Lochem aandringen op spoedige verkeersmaatregelen op de drukke invalsweg. Dat deden ze maandagavond (3/10) nogmaals tijdens de bespreking van de Nota Mobiliteit door de gemeenteraad.

Herinrichting
De aanwonenden en de gemeente zijn het eens dat er wat moet gebeuren aan de Tramstraat maar de gemeente zet in op een herinrichting nadat de rondweg in 2019 in gebruik is genomen. De bewoners willen snellere maatregelen. Verder zit er een aanzienlijk financieel gat tussen wat wenselijk en wat budgettair haalbaar is.

Smal trottoir langs de Tramstraat (foto: LochemsNieuws)
Smal trottoir langs de Tramstraat (foto: LochemsNieuws)

Problemen
De bewoners van de Tramstraat ervaren een aantal problemen. De snelheid van het verkeer wordt als hoog ervaren. De oversteek vanaf de Koedijk richting Haalmansweg en van de Mauritsweg naar de Woerdstraat zijn voor iedereen lastig en voor mensen die minder mobiel zijn bijna ondoenlijk, zo hield een woordvoerder van de bewoners de raad maandag voor. De aanwezigheid van een gezondheidscenturm aan de Haalmansweg zorgt ervoor dat dagelijk veel ouderen de oversteek moeten wagen. Verder wordt er ‘s nachts overlast ervaren van vrachtverkeer dat bedrijven in de binnenstad bevoorraadt. En op sommige plaatsen is het trottoir te smal. Tenslotte zijn de fietsstroken op de weg bijna onzichtbaar door slijtage.

Fietsstroken
De problematiek van de Tramstraat is als bijlage toegevoegd aan de Nota Mobiliteit die volgende week maandag (10/10) wordt behandeld in de raadsvergadering. Twee van de genoemde problemen kunnen buiten de nota om worden aangepakt. De fietssuggestiestroken kunnen vermoedelijk al vrij snel opnieuw worden aangebracht. Verder is toegezegd dat er wordt gepoogd om de transporteurs en ontvangers van goederen die in de nacht worden aangeleverd te achterhalen. Als dat lukt wordt hen gevraagd om het centrum voortaan via de Hanzeweg en de Prins Bernhardweg aan te sturen.

De lastige oversteek van de Koedijk naar de Haalmansweg (foto: LochemsNieuws)
De lastige oversteek van de Koedijk naar de Haalmansweg (foto: LochemsNieuws)

Oversteek
Maatregelen die de oversteek van de Tramstraat op twee plekken moet verbeteren lijken minder snel uitgevoerd te kunnen worden. Er is beperkt budget (50.000 euro) voor dit soort voorzieningen en ook in Epse en Laren spelen dergelijke problemen. Er moet worden gekeken welke knelpunten het meest urgent zijn. Twee zogeheten verkeersplateaus bij de Koedijk en de Mauritsweg kost 22.000 euro. Een enkel plateau, in het midden, kost 6500 euro.

30 kilometer
De gemeente wil het probleem van de smalle trottoirs aanpakken door enkele parkeerplaatsen op te heffen. Wat betreft de snelheid stelt de gemeente zich op het standpunt dat pas na opening van de rondweg kan worden nagedacht over het instellen van een 30 kilometerzone.