In Lochem nog veel vragen over afblazen fusie Het Plein en Delta

0
(foto: pixabay.com)

LOCHEM – Er heerst nog veel verwarring onder de Lochemse raadsfracties als het gaat om de plotselinge beëindiging van het fusieproces tussen Het Plein en Delta. Risico’s die eind vorig jaar nog reden waren om beide gemeenschappelijke regelingen zo snel mogelijk te integreren lijken nu ineens argumenten om de stekker eruit te trekken.

Risico’s
Het gaat vooral om financiële risico’s voor de gemeenten Lochem en Zutphen, hoewel wethouder Jan Kottelenberg ook nadrukkelijk vasthoudt aan het argument dat Het Plein niet klaar is voor een fusie. De remmende werking die dat heeft op het integratieproces zou het risico nog vergroten.

Gemeenten
Het Plein is de gemeenschappelijke sociale dienst van Lochem en Zutphen. Brummen, Bronckhorst en Voorst kopen diensten in van Het Plein maar nemen niet deel aan de gemeenschappelijke regeling. De dienst kent overigens van meet af aan veel problemen en staat nu onder het bewind van een interim-directeur. Die bevestigde maandagavond dat processen die bij Het Plein lopen tot vertraging in het fusieproces leid(d)en.

Participatiewet
Tijdens een rondetafelgesprek in het Lochemse gemeentehuis werd maandagavond (3/10) duidelijk dat het financiële probleem bij Delta zit. De Zutphense uitvoerder van de wet sociale werkvoorziening (WSW) doet het sinds begin dit jaar kennelijk een stuk slechter dan vergelijkbare bedrijven. Dat de invoering nieuwe Participatiewet, met een duidelijk andere financieringsstructuur, de (enige) boosdoener zou zijn kan dus niet waar zijn. Het kan wel betekenen dat de veranderingen die dit vergt bij Delta niet snel genoeg of niet goed gaan.

Nieuwe poging
Door diezelfde Participatiewet zijn Delta en Het Plein feitelijk tot elkaar veroordeeld maar voorlopig moeten ze dus verder als samenwerkende instanties. Wethouder Kottelenberg sloot een nieuwe fusiepoging in de toekomst overigens niet uit.

Draagvlak
Wat in september nu precies de aanleiding was voor de ruk aan de noodrem werd ondanks alle uitleg niet zonneklaar. Het lijkt een combinatie van factoren, waaronder nieuwe juridische inzichten over de risico’s die Lochem en Zutphen lopen. Toch lijkt ook het draagvlak binnen beide organisaties een rol te spelen. GroenLinks vroeg het na bij adviesbureau Berenschot dat beide gemeenten begeleide naar het fusieproces. Het antwoord was dat de adviseur nog altijd achter de pijlers van het fusie-advies staat maar dat het draagvlak bij de organisaties kennelijk ontbreekt, zo meldde fractievoorzitter Jolande van Borrendam.

Agenda
De raad wil het onderwerp volgende week maandag op de agenda van de raadsvergadering terugzien maar het is niet uitgesloten dat het er ook weer van verdwijnt. Er ligt geen raadsvoorstel waar een besluit op moet volgen maar een memo van het college.