Bewoners Armhoede in brief aan wethouder: ‘Zorg over transparantie’

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Omwonenden van de voormalige stortplaats Armhoede hebben een brief gestuurd naar wethouder Trix van der Linden (duurzaamheid). Daarin stellen ze ‘niet pertinent tegen het aanleggen van een zonnepark’ te zijn. Wel maken ze hun zorg kenbaar omtrent de transparantie die de gemeente al dan niet heeft betracht. Ook wordt gewezen op risico’s rond de oude stortplaats.

ADEL
De omwonenden wijzen erop dat ze eerder zelf hebben onderzocht of een zonnepark een haalbare kaart was. Daartoe werd de projectgroep ADEL (Armhoede Duurzaam Energie Landschap) opgericht. Die werkte samen met energiecoöperatie LochemEnergie. Dat plan liep stuk op de hoge kosten van de kabel die de zonnepanelen met elkaar en met het elektriciteitsnet moest verbinden. ADEL is nu overigens nieuw leven ingeblazen en gaat verder als belangenvereniging van de omwonenden. De brief is het eerste wapenfeit.

Waarheid
De omwonenden zijn gevallen over het feit dat volgens hen tijdens de informatieavond van vorige week niet de waarheid is verteld. Op de vraag of dit het eerste zonnepark op een oude vuilstort zou worden werd ontkennend geantwoord. In de brief wijzen de bewoners erop dat de stortplaats van Azewijn (gem. Montferland) al in 2012 een solarpark is aangelegd.

Opbrengst
Die met veel provinciale subsidie gerealiseerde installatie heeft veel problemen gekend. Er ontstond brand en in een technische ruimte en er was sprake van verzakkingen. De opbrengst van dit park is tot nu toe veel lager dan vooraf geraamd. Er wordt binnenkort gesproken over een upgrade, waarvoor mogelijk opnieuw subsidie moet worden verleend.

Tijdsdruk
De buren van de stortplaats schrijven verder aan de wethouder dat ze grote moeite hebben met de tijdsdruk die kennelijk op het plan lig. Citaat uit de brief: ‘Ons is gebleken dat al vanaf december 2016 gesprekken plaats vinden. Wij hebben het gevoel dat de omwonenden gezien worden als een obstakel en niet serieus genomen worden.’

Bomen
Ook hebben de bewoners de stellige overtuiging van de er ‘veel bomen’ moeten worden gekapt. Dat ligt gevoelig want de bomen om de vuilstort zijn er gekomen op nadrukkelijk verzoek van de omwonenden. Juist nu zijn er hele stukken bos voorzien van een kapmarkering zo staat in de brief. Op de vraag waarom die markeringen juist nu zijn aangebracht kon de gemeente dinsdag geen antwoord geven.

Veilgheid
Tenslotte leven er nog vragen over de veiligheid. In de oude stort ligt chemisch afval opgeslagen en er is sprake van stortgas. Verder willen ze meer informatie over een gehouden flora- en faunascan. TPSolar heeft overigens al laten weten dat er onder panelen ‘kruidenrijk gras’ wordt gezaaid en dat de schapen na aanleg terug kunnen keren.