Bestuurlijke fusie Staring College en Het Assink stap dichterbij

1
Het Staring College (foto: LokaalGelderland.nl)

LOCHEM/HAAKSBERGEN – De medezeggenschapsraden van Het Assink lyceum in Haaksbergen en het Staring College in Lochem hebben een positief advies uitgebracht omtrent het intentiebesluit voor een bestuurlijke fusie. Daarmee is de fusie een ferme stap dichterbij gekomen. De definitieve invulling wordt nog nader uitgewerkt.

Minder leerlingen

In april werd een verkenning naar de fusiemogelijkheden aangekondigd. Door de toenemende krimp van de bevolking in een deel van de regio loopt het aantal leerlingen terug. Dit kan op termijn nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod en de baanzekerheid van medewerkers, zo stellen beide scholen. Samenwerking was er al op het gebied van onderwijs, personeel & organisatie, financiën, facilitair & huisvesting en ICT.

Vragen en voorwaarden

Het intentiebesluit werd deze maand voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van beide scholen met locaties in de gemeentes Berkelland, Lochem en Haaksbergen. De vragen die er zijn over de effecten van de bestuurlijke fusie voor leerlingen, ouders en docenten worden in de uitwerkingsfase beantwoord.

Ook wordt de waarborging van de eigenheid en de onderwijsvisie van de beide scholen hierin beschreven. ‘Dus Het Assink lyceum blijft Het Assink lyceum en het Staring College blijft het Staring College. Ze vallen straks onder één bestuur’, zo schrijven de scholen in een persbericht.

Definitieve uitwerking

Na de zomervakantie worden onder meer medewerkers, ouders, leerlingen, externe betrokkenen en vakbonden inhoudelijk betrokken bij het uitwerkproces. Uiteindelijk zal het voorstel voor de definitieve invulling opnieuw aan beide medezeggenschapsraden worden voorgelegd. Naar verwachting nemen zij in november dit jaar een definitieve beslissing over het doorgaan van de bestuurlijke fusie.

Krimp

Het argument dat fusie noodzakelijk is vanwege een bevolkingskrimp is volgens bestuurder Carlien Krist-Spit van het Staring College in Lochem gebaseerd op cijfers uit databases van instellingen die de demografische ontwikkelingen monitoren. De gemeente Lochem bouwt echter tot 2030 tussen de 800 en 1350 nieuwe woningen, voor onder meer jonge gezinnen. “Stel dat die woningen er over 5 jaar staan en er gezinnen met kinderen van rond 5 jaar komen wonen. Dan duurt het dus nog jaren voordat wij die kinderen bij ons op school zien”, legt Carlien Krist. De cijfers voorspellen volgens haar vanaf 2030 inderdaad wel weer een lichte stijging van het aantal leerlingen.

Financiering

Ze zegt verder dat er een vrij directe link ligt tussen het leerlingenaantal en de financiering vanuit de overheid. Minder leerlingen betekent dus minder geld. “Door onze organisatie zo efficient mogelijk in te richten kunnen we er dus voor zorgen dat we zoveel mogelijk geld in het onderwijs kunnen blijven steken in plaats van in de overhead”, aldus Carlien Krist.

 

1 REACTIE

  1. Ja hoor. Nog meer management. Wedden dat het “overhoofd” nog dikker wordt?
    De reactie moet niet zijn fuseren, maar kleiner worden. Stoot wat management af en het komt wel goed. Waarom heeft het Staringcollege überhaupt een “directeur onderwijs” nodig. Alsof de leraren niet weten wat ze moeten doen.
    De “lumpsum” financiering van het middelbaar onderwijs heeft veel kapot gemaakt en het gaat maar door. Neem als overheid de macht terug en stop die zelfbevoordelende managers.

Comments are closed.