Begroting Lochem: kosten jeugdhulp nog altijd molensteen

0

LOCHEM – De begroting voor 2019 van de gemeente Lochem laat een tekort zien van zo’n 1,4 miljoen. Dit wordt bijgepast vanuit de algemene reserve. De grote boosdoener is nog altijd de jeugdhulp die de gemeente heel veel geld kost. Verder wil Lochem de eigen organisatie na jaren van krimp weer wat meer vlees op de botten geven.

De jeugdhulp is al sinds het moment dat de gemeente daar verantwoordelijk voor werd een grote kostenpost. Lochem moet er zo’n 2,8 miljoen euro per jaar bijleggen. Nu is wel het moment bereikt dat dit bedrag ook daadwerkelijk kan worden begroot. In de voorgaande jaren was het nog erg onvoorspelbaar en gold vooral: ‘kijken waar het schip strandt’.

Invloed
Op 75 procent van de kosten voor jeugdhulp heeft de gemeente geen invloed. Wethouder Bert Groot Wesseldijk (financiën) zegt dat wel wordt geprobeerd om aan de voorkant wat te sturen. ,,Professionele hulpverleners moeten uiteraard hun eigen afweging maken maar we kunnen ze wel vragen om te evalueren of hun indicaties goed waren. Verder is vroegtijdige signalering belangrijk om hoge kosten te voorkomen.”

Slagkracht
Wat betreft de slagkracht van de ambtelijke organisatie wil het Lochemse college investeren in 9 fte’s (full-time banen). Groot Wesseldijk: ,,Sinds 2012 zijn we flink gekrompen om ook ons deel van de pijn van de crisis te nemen. De economische activiteit zwelt nu enorm aan en ook het aantal burgerinitiatieven neemt toe. We hebben de ambitie om de kracht van de samenleving te benutten, maar dat moeten dan ook wel kunnen waarmaken.”

De extra mensen worden ingezet op de thema’s die het nieuwe college centraal heeft gesteld: dat zijn: sterke economie, krachtige samenleving, onze leefomgeving en nieuwe energie.

OZB iets lager
De lokale lasten in de gemeente laten volgend jaar voor woningeigenaren een verlaging van de OZB met 10 euro voor een gemiddelde woning zien. Een huishouden dat de grijze container 8 keer aan de weg zet en de groene 11 keer, is volgend jaar 10 euro meer kwijt dan nu. Ook de rioolheffing stijgt gemiddeld met 10 euro.

Het gemiddelde huishouden met een eigen woning is in 2019 772 euro aan lokale heffingen kwijt. Wie gehuurd woont betaalt gemiddeld 526 euro. De huurder is 20 euro meer kwijt, de eigenaar 10 euro. Het verschil ontstaat door de genoemde daling van de OZB.

Jongerenwerk
In de begroting vallen verder wat kleinere zaken op. Zo krijgt de Stichting Welzijn Lochem (SWL) een hogere bijdrage voor jongerenwerk. Dit is het gevolg van een motie die de gemeenteraad heeft aangenomen. Die wil dat ook buiten de stad Lochem meer voor jongeren wordt gedaan.

Japanse Duizendknoop
De gemeente is steeds meer geld kwijt aan ‘natuurfenomenen’. Zo kost de bestrijding van de eikenprocessierups steeds meer geld. En vanaf volgend jaar wordt jaarlijks 25.000 euro uitgegeven aan de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. De gemeente wilde deze onstuimige woekeraar bestrijden door telkens opnieuw te maaien en het maaisel te vernietigen.

Collegeprogramma
De begroting is niet de gehoopte weerslag van een nieuw collegeprogramma geworden maar meer de voortzetting van zaken die door het vorige college in gang zijn gezet, aangevuld met zaken waar het college het over eens is en die niet beïnvloedbaar zijn door inspraak.

College Tour
Het nieuwe college houdt momenteel een ‘College Tour’ om zoveel mogelijk inwoners, organisaties en eigen medewerkers te spreken. De ‘opbrengst’ kan begin november bekend worden gemaakt. Maar concrete plannen die hier eventueel uit voortvloeien krijgen pas een plekje in de Kadernota die volgend voorjaar verschijnt. Dat is de voorloper van begroting van 2020.

In 2020 is de begroting sluitend, zo belooft wethouder Groot Wesseldijk. ,,Op een ton na, op het totaal van zo’n 80 miljoen.” Vanaf 2021 zouden dan écht zwarte cijfers moeten worden geschreven.

De begroting wordt op 5 november besproken door de gemeenteraad, tijdens de algemene beschouwingen. Anders dan normaal begint de openbare bijeenkomst al om 15.30 uur.

Hele begroting lezen?

De volledige begroting voor 2019 is HIER te lezen (pdf). Rond 5 oktober is HIER de begrotings-app te vinden waarmee de weg naar de gezochte informatie gemakkelijker is te vinden.