Lochem klaar voor ‘sluitende aanpak verwarde personen’

0

LOCHEM – Vandaag (donderdag 27/9)is in het nieuws dat een derde van alle gemeenten niet voor 1 oktober klaar is met de zogeheten ‘sluitende aanpak personen met verward gedrag’. De Lochemse gemeenteraad heeft op 3 september een besluit genomen en is op papier dus klaar.

De sluitende aanpak wordt door het landelijke schakelteam, onder leiding van Onno Hoes, zo omschreven: ‘Mensen met verward gedrag kunnen 24/7 beoordeeld en opgevangen worden. Eenduidige, multidisciplinaire beoordeling en risicotaxatie van mensen die verward gedrag vertonen. Ongeacht de vindplaats (o.a. politie, huisarts of spoedeisende hulp). Dit is 24/7 beschikbaar.’

Regionaal meldpunt
Vandaag kwam staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) met de aankondiging van een landelijk meldpunt. Wanneer dit van start gaat is nog niet bekend. Als dat er komt gaat het om een telefoonnummer dat bellers doorschakelt naar regionale meldpunten. Lochem doet mee aan een pilot waarvan zo’n regionaal meldpunt deel uitmaakt. Uiterlijk op 1 januari moet het operationeel zijn. Het staat iedereen dan vrij om er gebruik van te maken. Dus zowel hulpverleners, familie als het publiek dat geconfronteerd wordt met verward gedrag.

Niet nieuw
De gemeente wijst er desgevraagd op dat het beleid al is verankerd in bestaand beleid. Momenteel wordt indien nodig het zogeheten Gebiedsteam ingeschakeld. Vanaf januari wordt het anders georganiseerd door de komt van ‘t Baken, een centraal loket voor het sociale domein.

Politie en GGNet
Lochem heeft onder meer werkafspraken gemaakt met GGNet en politie. GGNet geldt als een zogeheten beoordelingslocatie waar een verwarde persoon naar toe wordt gebracht. Dit moet 24 uur per dag mogelijk zijn. Als de politie hier iemand ‘aflevert’ wordt de familie geïnformeerd en uitgenodigd om bij het beoordelingsgesprek aanwezig te zijn.

Veilig
De politie blijft aanwezig tot het moment dat een medewerker van GGNet de situatie veilig acht. Als het niet nodig is om betrokkene op te nemen kan deze op eigen gelegenheid vertrekken of met familieleden meegaan. Als het nodig wordt geacht kan de hulpverlener van het crisisteam ondersteuning organiseren. Ook is het denkbaar dat de politie opnieuw wordt ingeschakeld.

Vroege signalering
Ook organisaties als Welzijn Lochem, de woningcorporaties en de kinderbescherming zijn betrokken bij de nieuwe aanpak. Vroegtijdige signalering kan veel narigheid voorkome, zo is de gedachte en de genoemde organisaties hebben vaak het eerst in de gaten als het niet goed gaat met mensen.

Voor de liefhebber is HIER de gehele nota van de gemeente Lochem te lezen.