Centra voor agro-innovatie en starters moeten Lochemse economie vlottrekken

0
(Foto: pixabay.com)

LOCHEM – Het totstandbrengen van een Agro-innovatiecentrum, het toekomstbestendig maken van de binnnenstad en het realiseren van een centrum voor starters, zzp’ers en freelancers. Dat zijn de voornaamste bestanddelen van de economische agenda 2017-2018 dat het college van B en W van Lochem presenteert.

Werkloosheid
Samen met het aantrekken van nieuwe bedrijven moet dat ervoor zorgen dat de werkloosheid verder daalt. In 2015 kwamen er weliswaar al 410 arbeidsplaatsen bij, maar dat was onvoldoende om het verlies in de jaren daarvoor te compenseren.

Starters
Het project IkStartSmart richt zich op de ondersteuning en facilitering van startende ondernemers. Gedacht wordt aan gezamenlijke huisvesting van starters, zzp’ers en freelancers.

Stadsmanager
De aanstelling van de economische dorps- en stadsmanager moet de detailhandel in de gemeente levensvatbaar houden en klaarmaken voor de toekomst. De manager moet ook zorgen voor samenwerking tussen detailhandel, horeca en de agrarische sector.

Innovatie
Die laatste sector is en blijft speerpunt van de gemeente. De realisatie van een Agro-innovatiecentrum moet zorgen voor vernieuwing en zo een impuls zijn voor banengroei. Hierbij willen B en W samenwerken met AOC Oost (onderwijs), LTO Noord en de Industriële Kring Lochem.

Ondernemers
De gemeenteraad vroeg kort voor het zomerreces om een plan met concrete maatregelen om de gemeentelijke economie te versterken. De nu gepresenteerde economische agenda is niet alleen naar de raad gestuurd maar ook naar ondernemers, met daarbij het verzoek om deel te nemen aan het debat en samen de schouders eronder te zetten.