IKL: ‘Gemeente mag wel wat steviger doorpakken’

0
Voorzitter Nico Groen (r) en bestuurslid Koen Colvoort van IKL (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De Industriële Kring Lochem (IKL) vertegenwoordigt zo’n 40 leden die samen een flink deel van de lokale economie draaiende houden. In de aanloop naar de verkiezingen kijken voorzitter Nico Groen en bestuurslid Koen Colvoort desgevraagd kritisch naar de rol van de gemeente. Huisvesting voor werknemers, meer en beter technisch onderwijs en steviger doorpakken bij het verbinden van bedrijven, bijvoorbeeld bij parkmanagement en verduurzaming.

Tot aan de verkiezingen staat elke week een thema centraal. Via een interview met personen of organisatie met veel kennis van of een uitgesproken mening over dat thema wordt de toon gezet. De 8 politieke partijen die om de zetels in de gemeenteraad strijden reageren daar vervolgens kort en bondig op.
Aflevering 1 gaat over de lokale economie.

Beide bestuurders beginnen met te zeggen dat de invloed van de gemeente op de lokale economie relatief gering is. De grote problemen van dit moment zijn moeilijkheden om vacatures vervuld te krijgen en de stokkende aanvoer van grondstoffen. Dat zijn niet direct zaken waar de gemeente iets aan kan doen. “Hoewel”, zegt Nico Groen. “Als we erin slagen om snel ergens een aantal betaalbare woningen te realiseren, dan kunnen we wel degelijk gemakkelijker nieuwe mensen lokken.”

Tijdelijk

Dat hoeven wat IKL betreft niet eens meteen permanente woningen te zijn. Al was het maar omdat de in de gemeentelijke Woonvisie genoemde grote aantallen betaalbare woningen nog wel even op zich laten wachten. “Je kunt zoeken naar een terrein dat je voor bijvoorbeeld 10 jaar beschikbaar stelt met op basis van een tijdelijke vergunning. Daar bouw je dan tijdelijke woningen”, zo klinkt het. Het Lochemse bedrijf Olcas, onderdeel van Olbecon op bedrijvenpark Stijgoord, kan prefab woningen leveren die ook snel weer te demonteren zijn. “Maar ook alternatieve woonvormen als tiny houses zijn denkbaar.”

Een ander probleem waar de Lochemse industriële bedrijven mee kampen is het gebrek aan goed technisch onderwijs in de regio. Want veel mensen willen blijven wonen en werken in de regio waar ze zijn opgeleid. Scholen die gekwalificeerde vakmensen afleveren zijn nodig. Samenwerking tussen Staring College, ROC en bedrijven zou een oplossing kunnen zijn. In Borculo is wel een techniekklas, maar die is gericht op autotechniek. Er is bij de bedrijven meer behoefte aan bijvoorbeeld metaal- en houtbewerkers en specialisten in mechatronica en installatietechniek.

Stimuleren

Koen Colvoort zegt: “We hebben de koppen wel eens bij elkaar gestoken met een aantal Lochemse bedrijven om te overleggen of we zelf iets van de grond konden tillen. Al snel bleek dat dat toch niet onze specialiteit is. De gemeente zou dit kunnen oppakken en een stimulerende rol kunnen spelen. Bedrijfsleven, onderwijs en overheid kunnen samen het verschil maken.”

Verder is de gemeente een onmisbare schakel in het streven naar een goed parkmanagement dat moet leiden tot Industriepark Aalsvoort en de realisatie van wat Smartgrid Kwinkweerd heet. Dat dient verschillende doelen, waaronder duurzaamheid, veiligheid en uitstraling. Nico Groen: “De meeste ondernemers willen graag werken in een omgeving waar het schoon en veilig is en waar het er goed uitziet. Ze willen ook graag goed vindbaar zijn door wegwijzers. Op het gebied van duurzaamheid zijn er veel individuele initiatieven maar juist daar kun je samen veel meer bereiken.”

 Schouders eronder

De IKL-bestuurders bespeuren wel de intentie bij de gemeente maar aan actie ontbreekt het nog. Ze wensen zich van harte dat de ambtelijke capaciteit met een of twee bevlogen mensen kan worden uitgebreid, die er namens de gemeente de schouders onder zetten. “Daar zouden we echt heel erg mee geholpen zijn”, aldus Koen Colvoort. “En liever geen mensen van externe bureautjes, maar gewoon ‘eigen volk’.”

Ten slotte komt nog het nieuwe bedrijventerrein Diekink ter sprake. Dat komt, ter hoogte van Aalsvoort, aan de andere kant van de spoorlijn. Daar zien Groen en Colvoort het nut wel van in. “Dat is niet alleen van belang voor bedrijven die zich nieuw willen vestigen, maar vooral ook om ervoor te zorgen dat ondernemers met uitbreidingsplannen niet worden gedwongen om te verhuizen naar elders. Dat zijn vaak bedrijven met medewerkers die hun wortels in Lochem hebben, dus verplaatsing is altijd lastig.”

Openbaar vervoer

Verder nog iets? “Ja, de volgende keer willen we ook wel graag onze mening geven over veranderingen in het openbaar vervoer”, aldus Groen, met het oog op recente ontwikkelingen rond buslijn 56. “Goed busvervoer is niet alleen belangrijk voor onze medewerkers, maar ook voor stagiaires en leerlingen die wij graag in huis halen.”

Reacties van de politieke partijen:

PvdA
De PvdA en IKL zijn het op alle punten met elkaar eens, van woningbouw tot aan lijn 56 delen wij hetzelfde beeld. Ook delen wij de visie van IKL dat de actie vanuit het gemeentehuis ontbreekt. Mooie doelstellingen en ambities van de gemeente worden niet omgezet in actie. En daar heeft niet alleen de IKL en de groep die zij vertegenwoordigt last van, maar bijvoorbeeld ook jongeren, senioren en andere woningzoekenden. Het zal nog even duren voordat er gebouwd wordt en het is maar de vraag of het betaalbaar wordt en dat baart de PvdA grote zorgen!
Maar ook de duurzaamheidsambities worden zomaar 5 tot 20 jaar uitgesteld en de gemeente zou meer samenwerking met het bedrijfsleven moeten nastreven. Kijken wat wel mogelijk is in plaats van naar de rijksoverheid verwijzen. Dat kan anders en we zijn blij met het duidelijke geluid van IKL!

Meedenken met Lochem
MmL is voorstander van een florerende lokale economie: dat is vanzelfsprekend goed voor de werkgelegenheid en daarmee voor de gehele gemeente. Facilitatie moet hoog in het vaandel staan: onder heldere voorwaarden kunnen duurzame ondernemers uitbreiden dan wel zich hier vestigen. Gemeentelijke aanbestedingen vinden idealiter lokaal plaats. Bij deze ontwikkelingen zullen de lokale ondernemers genodigd worden om actief te participeren: scholing maar ook aanvullende huisvesting is niet iets dat alleen door de gemeente kan worden verzorgd. Door de handen ineen te slaan kunnen de ondernemers zorgen dat er zodanig gebouwd wordt dat nieuwe werknemers zo nodig ook passende huisvesting wordt geboden.

LochemGroen!
Goed openbaar vervoer, betaalbare woningen, technisch onderwijs en een gemeente die durft door te pakken op duurzaamheid: IKL heeft duidelijk het programma van LochemGroen! gelezen. Lokaal, duurzaam en voor de welvaart van alle inwoners van Lochem, dat is de toekomst. Ook ondernemers en werknemers willen werken in een mooie, schone gemeente. En ook zij maken het liefst nuttige producten van goede kwaliteit, en niet alleen voor de export of de winst van enkelen of multinationals. LochemGroen! zet daarom in op een lokale economie die in eerste plaats bijdraagt aan onze welvaart en ons welzijn, ook voor de generaties na ons.

Gemeentebelangen (GB)
Economie is de motor van de samenleving. GB vindt het belangrijk dat ondernemers zich dicht in de buurt kunnen blijven vestigen en ontwikkelen. Een goed vestigings- en ondernemersklimaat is van essentieel belang voor de leefbaarheid van alle kernen. Niet meer regels maar proberen de procedures te versnellen. Inzetten op innovatie en ontwikkeling. Wonen, werken en recreëren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente is noodzakelijk, waarbij de gemeente een regisserende of faciliterende rol kan hebben. Al die voorzieningen zijn alleen waardevol als ze voor eenieder goed bereikbaar zijn. De initiatieven van de ondernemers en inwoners benutten.

CDA
Vanuit de gemeente is het belangrijk om de lokale ondernemers te ondersteunen. Om goed en gekwalificeerde medewerkers aan te trekken zijn o.a. betaalbare woningen op korte termijn noodzakelijk. Het CDA wil ook meer inzetten op alternatieve woningtypes. Zo willen meer mensen met elkaar wonen of juist een zeer betaalbare woning als start. Dat kan bereikt worden door bouwen van hofjes of modulaire bouw. Door het toepassen van deze vormen kunnen snel woningen worden gebouwd en zien we op korte termijn resultaat. Het CDA gaat ook snelheid bij de bouwplannen halen door het verkorten van de procedures. De gemeente kan de termijnen voor behandelen vergunningen verkorten. CDA staat voor daadkracht.

GroenLinks
Het meest duurzame bedrijventerrein van de regio. Dat moet de ambitie zijn voor de kanaalzone, vindt GroenLinks. Met een ‘smartgrid’ voor lokaal geproduceerde elektriciteit uit zon en wind. En daken met zowel groen als zonnepanelen. En op termijn een waterstofnetwerk. Een gemeentelijke aanjager helpt daarbij, omdat samenwerking tussen bedrijven niet vanzelf gaat. Diekink willen we inrichten met een goed elektriciteitsnet en ruimte voor water en natuur, zodat het een prettige plek is voor duurzame bedrijven en hun werknemers. Het leren van een technisch vak verdient meer waardering. GroenLinks wil de beste leerkrachten voor het beroepsonderwijs, door betere betaling en arbeidsvoorwaarden.

D66
Klimaatverandering biedt kansen voor landbouw, onderwijs en maakindustrie. Bedrijfsleven, onderwijs en overheid kunnen samen het verschil maken. Het mooie landschap, de ligging aan het Twente kanaal en de A1, de relaxte sfeer, het naoberschap én het gevoel dat hier van alles mogelijk is, ook op cultureel gebied, maken onze gemeente aantrekkelijk.
Speerpunten D66:
– Inzetten op samenwerking (agro innovatie coöperatie), ook in de technische sector.
– Help boeren omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw te maken.
– Verbeter biodiversiteit en coulisselandschap.
– Dorpshuizen, sportvoorzieningen, openluchttheaters en de Schouwburg blijven open.
– Zorg dat mensen met elkaar in gesprek blijven. Ondersteun mantelzorgers en vrijwilligers.
– Introduceer het burgerforum.

VVD
De VVD herkent zich helemaal in de thema’s die de IKL aandraagt. Wij staan voor ruimte voor ondernemerschap. Fysieke ruimte zoals voldoende bedrijventerrein en (tijdelijke) woonruimte. Én ruimte voor ondersteuning bij oplossingen rondom duurzaamheid, bereikbaarheid en lokale regelgeving. De afgelopen periode hebben we ingezet op extra menskracht bij de gemeente. Dat zetten we door en we kijken dan ook naar een actieve rol van ondernemers zelf. Regiosamenwerking op arbeidsmarkt en onderwijsinitiatieven zijn wat ons betreft cruciaal. De VVD staat voor een actief economisch beleid omdat onze ondernemers een belangrijke bijdrage hebben in het behoud van onze leefbaarheid!!