Gratis vrijwilligerstraining Taalhuis Lochem-Zutphen

0
(Foto: pixabay.com)

LOCHEM – Taalhuis Lochem-Zutphen biedt een gratis training voor vrijwilligers die mensen met een taalachterstand begeleiden. De trainingen worden in september gehouden in Zutphen. Het Taalhuis zoekt ook nieuwe vrijwilligers.

Bij mensen met een taalachterstand gaat het niet uitsluitend om vluchtelingen die de Nederlandse taal willen leren, maar ook om autochtonen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Vijf ochtenden
De vrijwilligerstraining ‘Taal voor het leven’ bestaat uit vijf ochtenden. Het Taalhuis tracht alle initiatieven op het gebied van taalondersteuning in de gemeenten Lochem en Zutphen te stroomlijnen en waar nodig aan te vullen. Er wordt nauw samengewerkt met gebieds- en wijkteams en andere maatschappelijke organisaties.

Lage drempel
Laagdrempeligheid is een belangrijk criterium bij taalondersteuning. ,,Mensen met een taalachterstand kunnen door schuldgevoelens, angst en schaamte moeite hebben om hulp te vragen. Hoe lager de drempel, hoe eerder je met elkaar een basis creëert van veiligheid en vertrouwen”, aldus José Boone, coördinator en adviseur van Taalhuis Lochem-Zutphen.

Tijdens de cursus ‘Taal voor het leven’ wordt dan ook uitgebreid stilgestaan bij de manieren waarop je als vrijwilliger een sfeer van vertrouwen en veiligheid kunt creëeren.

De training wordt gegeven op 6, 13. 20 en 27 september en op 11 oktober, telkens van 9.30 tot 12.30 uur op een nader bekend te maken locatie in Zutphen.

Vrijwilliger worden
Mensen die als vrijwilligers anderen willen helpen bij het wegwerken van hun taalachterstand kunnen zich nog aanmelden en dan ook de cursus volgen.

Informatie en opgave:
joseboone@taalhuislochem.nl of 06-15294008