Raad Lochem vol vragen over voortgang Het Plein

0
Kees Sterrenburg (links) en Hans Osterloh van de Cliëntenraad Het Plein. Rechts wethouder Trix van der Linden

LOCHEM – Het Plein, het is op zichzelf al een prachtige titel voor een soapserie, en dat is het inmiddels ook geworden. Op dit moment zijn een paar belangrijke acteurs ‘uit het script geschreven’. Dat leidt tot veel vragen en zelfs Babylonische spraakverwarringen. Hamvraag: wat gaat Lochem doen met een zeer kritisch Rekenkamerrapport?

Cliëntenraad
Een rondetafelgesprek ging maandagavond (27/3) vooral over hoe het college denkt om te gaan met de aanbevelingen uit het rapport. De cliëntenraad van Het Plein liet bij monde van inspreker Hans Osterloh veel kritiek horen aan het aders van de raad zelf. Op de eerste plaats merkte Osterloh op dat de ‘ervaringsdeskundigheid’ van de cliëntenraad niet is geraadpleegd door de Rekenkamercommissie. Hij sprak verder van een ‘déjà vu’ omdat er telkens weer veel alarmbellen rinkelen maar dat de raad tekens verzuimt de juiste vragen te stellen of om de vinger aan de pols te houden.

Structuur
Als het aan de cliëntenraad ligt gaat de organisatiestructuur bij Het Plein grondig op de schop. In het dagelijks- en algemeen bestuur zitten deels dezelfde mensen. Osterloh: ,,Het lijkt erop dat het beschermen van de eigen wethouders vaak belangrijker is dan de cliënten van Het Plein.” In een andere opzet ziet hij een mogelijke taak weggelegd voor een soort van  ‘werknemerscommissaris’ die alles wat in het management speelt primair aanvliegt vanuit het belang van de cliënten.

Wethouders
In het dagelijks- en algemeen bestuur van Het Plein zitten wethouders van Lochem en Zutphen. De Lochemse wethouder Jan Kottelenberg is zojuist uit het script van de soap verwijderd omdat hij burgemeester wordt in Neder-Betuwe. Zijn opvolgster is nog niet begonnen en dus moet Trix van der Linden de taaie klus tijdelijk op zich nemen. Interim-directeur Hendrik Noppen is kort geleden ook via de artiestenuitgang vertrokken. Dat laatste leidde tot zo’n Babylonische spraakverwarring over wat een ‘warme overdracht’ is, waarvoor het Rekenkamerrapport pleit, met het oog op het vertrek van meerdere interim-bestuurders in dit jaar.

Warm
De interim-directeur is vertrokken maar een waarnemend directeur is de garantie voor zo’n warme overdracht van taken… De waarnemer komt uit het managementteam en moet een nieuwkomer inwerken, zo is de gedachte. Een aantal raadsleden heeft duidelijk een ander idee bij een warme overdracht. Wethouder Van der Linden gaat het nog voor de raadsvergadering van 10 april op papier zetten.

Arrangement
Er ontspon zich ook nog een discussie over het volgens de Rekenkamer vereiste ‘bestuurlijke arrangement’ waarin gemeenten en Het Plein afspraken maken over uitgangspunten, doelen en middelen. Die aanbeveling lag twee jaar geleden ook al op tafel maar daar is volgens de wethouder niks van terecht gekomen door fusieplannen van Het Plein en Delta. Er werd toen geen energie meer in een bestuurlijk arrangement voor Het Plein gestoken omdat men liever die fusie afwachtte. Die werd afgelopen najaar echter afgeblazen en dus raakte het beoogde basisdocument op de lange baan.

Toezicht
De raad wacht de schriftelijke antwoorden van het college af en praat er op 10 april verder over. De raad zelf gaat dan mogelijk het raadsvoorstel amenderen om vast te leggen hoe en met welke frequentie het op de hoogte wil worden gehouden over de vordering. Want dat was een voornaam kritiekpunt van de Rekenkamer: de raad van Lochem heeft onvoldoende grip op Het Plein.