Advies aan gemeenteraad: ‘Laat jurist naar Lochem 3.0 kijken’

1
Het oude Stadhuis van Lochem doet/deed dienst als onderkomen voor Lochem 3.0 en de VVV. (Archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De accountant die de jaarrekening van de gemeente Lochem beoordeelt adviseert de gemeenteraad om een jurist te laten kijken naar subsidiëring van Lochem 3.0. De vraag is of er daadwerkelijk sprake is van een subsidie aan de organisatie en wat de grondslag daarvoor is.

De accountant van Ernst & Young kwam maandagavond (18/6) met zijn advies na vragen van de PvdA over de jaarrekening 2017. De vraag is wat de grondslag is voor de subsidie van 90.000 euro per jaar. Formeel is er nooit subsidie aangevraagd. In eerste instantie was in de ogen van de gemeente namelijk sprake van een burgerinitiatief. De initiatiefnemers zelf spreken liever van een ondernemersinitiatief.

Producten
Lochem 3.0 zou de opdracht krijgen om producten te leveren aan de gemeente, op het gebied van promotie, toerisme, cultuur, evenementen en een ondernemersloket. Al snel bleek dat de organisatie niets direct aan de gemeente zou gaan leveren, waarop het college zelf besloot er een subsidie(aanvraag) van te maken. Die is echter nooit aangevraagd op de manier zoals artikel 4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) dat voorschrijft.

Prestatieplicht
Een jurist zou kunnen beoordelen of er sprake is van subsidie of van inkomen voor de ontvangers. Aan dat laatste zou een overheidscontract ten grondslag moeten liggen. Daarbij hoort een prestatieplicht. Prestatie-afspraken kunnen ook worden gemaakt in geval van subsidiëring maar hiervan is in geval van Lochem 3.0 geen sprake.

Businessplan
Lochem 3.0, dat naar buiten vooral optreedt als ‘Eigenzinnig Lochem’, beloofde in het businessplan uit 2015 financieel al snel op eigen benen te zullen staan. Onder meer een gemeentebreed ondernemersfonds zou geld in het laatje moeten brengen. Geld dat weer kon worden ingezet ter promotie van de kernen, waardoor (ook) diezelfde ondernemers er weer van zouden profiteren.

In de praktijk moesten vooral ondernemers in Gorssel en Eefde niets hebben van de plannen van Lochem 3.0. Ze wezen de Lochemers zelfs letterlijk de deur. Van de beoogde fondsvorming kwam niets terecht. Subsidiëring blijft daarom nodig.

In de maag
De politiek zit ermee in de maag. Enerzijds houdt Lochem 3.0 zich niet aan de afspraak om een onafhankelijke Raad van Toezicht op te tuigen en zou de raad de financiering liefst willen beëindigen. Anderzijds is de gemeenteraad beducht op de gevolgen van drastische ingrepen voor de VVV en de mensen die daar werken.

Ultimatum
Vorig jaar werd een ultimatum gesteld aan Lochem 3.0 omtrent de beloofde Raad van Toezicht. Die moest er uiterlijk 31 december 2017 zijn wilde de organisatie nog aanspraak kunnen maken op subsidie. De toezichthouder was er desondanks op die datum nog niet. ,,Wordt aan gewerkt”, zo zei het bestuur van Lochem 3.0 andermaal. De wethouder sprak over ‘een probleempje’.

College
Toen kwamen de verkiezingen en de coalitievorming. In de tussentijd is formeel nog altijd niets vernomen over een toezichthouder. In het nieuwe college zitten nu zowel GB en VVD die voor de verkiezingen ongemeen fel waren richting Lochem 3.0. GB kwam zelfs met het voorstel om de subsidie rechtstreeks over te maken naar de VVV. Dat voorstel werd overigens weer ingetrokken.

1 REACTIE

  1. Blijkbaar waren de vragen van radio573 suggestieve vragen.
    Dit is nooit een burger of ondernemers initiatief geweest.
    De huidige raad weet hoe het zit.

Comments are closed.