Aantal misdrijven gemeente Lochem gelijk gebleven

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Lochem is in 2020 gelijk gebleven ten opzichte van 2019. Opvallend is dat het aantal gevallen van bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte en zogeheten valsheidsmisdrijven stegen. Het aantal inbraken en verkeersdelicten nam juist af.

Dit blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om voorlopige cijfers.

Het totale aantal misdrijven in de gemeente kwam in 2020 uit op 865. Dat is exact hetzelfde aantal als in 2019. Sinds 2010 (1270 misdrijven) daalden de cijfers elk jaar om in 2018 uit te komen op 785. Bij veel misdrijven draait het om bedrog (van 85 naar 110 meldingen), valsheid in geschrifte (van 50 naar 130) en oplichting (van 80 naar 105).

Vervalsing

Bij de overige valsheidmisdrijven steeg het aantal geregistreerde gevallen van 55 naar 135. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het maken of in omloop brengen van vals geld of het vervalsen van documenten. Oplichting gebeurt steeds vaker online. Hieronder vallen onder meer het niet leveren van bestelde en betaalde goederen. Het aantal gevallen van computervredebreuk steeg van 10 naar 30. Hieronder vallen computerinbraken. In 2020 werd onder meer LochemsNieuws hier slachtoffer van, waarna aangifte werd gedaan.

Het aantal misdrijven waarbij vuurwapens in het geding waren verdubbelde en ging van 5 naar 10 gevallen. Dezelfde cijfers gelden voor drugsmisdrijven. Het gaat in de gemeente in alle gevallen om softdrugs. Harddrugsmisdrijven zijn niet geregistreerd.

Daling

Op veel fronten dalen de criminaliteitscijfers. Diefstal/verduistering en inbraak kwam 235 keer voor. In 2019 was dit nog 290. Geen van deze inbraken ging gepaard met geweld tegen personen. Bij inbraken moet rekening worden gehouden met het feit dat mensen in 2020 vaker thuis waren door de coronacrisis. Dit kan ook van invloed zijn geweest op het aantal verkeersdelicten, want ook daar was sprake van een afname.

Het aantal gewelds- en seksuele misdrijven daalde licht, van 75 naar 65. Er was sprake van 35 gevallen van mishandeling, 10 keer bedreiging en 5 keer stalking. Verkrachting en aanranding kwamen beide 5 keer voor.

Verkeer

Het totaal aantal verkeersmisdrijven daalde van 195 naar 165. Daarvan was in 100 gevallen sprake van het verlaten van de plaats van een ongeval. En 45 keer was sprake van rijden onder invloed.

De tabel met cijfers van de gemeente Lochem is te vinden via DEZE link. Deze leidt naar de website van het CBS. In eerste instantie worden hier de landelijke cijfers weergegeven. Links bovenaan de pagina kan ‘Nederland’ via een lijst met provincies en gemeenten worden vervangen door Lochem.