Mysterie ‘leegstaande’ woningen lijkt opgelost

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Het mysterie rond de leegstand van 640 woningen in de gemeente Lochem lijkt opgelost. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven een vertekend beeld door de wijze van berekenen. De statistici blijken panden met een dubbelbestemming, waar niet (meer) wordt gewoond, mee te tellen. Dat zijn er 340.

Bij een dubbelbestemming moet worden gedacht aan winkels en horecapanden met een boven- of achterliggende woning. Veel van die woningen staan als zodanig (nog) geregistreerd maar worden niet bewoond. Ze zijn vaak in gebruik als opslag of dienen een ander (bedrijfs-)doel. Dit blijkt uit eigen onderzoek van de gemeente Lochem.

Verklaring

Na aftrek van 340 van de 640 door het CBS als ‘leegstaande’ woningen blijven er nog altijd zo’n 300 over. Daarbij gaat het meest om wat in jargon ‘frictieleegstand’ heet. Dit zijn woningen die tijdelijk leeg staan in verband met verhuizing, verbouwing of verkoop. Omgerekend gaat het in de gemeente om 2 procent van de woningvoorraad en dat komt volstrekt overeen met het landelijk gemiddelde.

Overigens worden ook nieuwbouwwoningen die al wel zijn opgeleverd maar op 1 januari nog niet worden bewoond meegeteld. Of de nieuwe bewoners hebben zich nog niet laten inschrijven op hun nieuwe adres.

Gemiddeld

Overigens is het getal van 640 onvindbaar in de openbare statistieken van het CBS. Wel is gemakkelijk te vinden dat Lochem op 1 januari 2021 een percentage van 2 procent leegstand kende. Dat wijkt niet af van het landelijk gemiddelde en kan ook de vergelijking met omliggende gemeenten goed doorstaan.

Een fenomeen dat in grotere steden speelt raakt de gemeente Lochem nog niet. Door speculatie worden soms zulke hoge huurprijzen gevraagd dat niemand dat nog wil of kan betalen.