7500 huishoudens bevraagd over windmolens Eefde

0
Foto ter illustratie:. (foto: pixabay.com)

Dit bericht wordt later zo nodig uitgebreid met reacties en achtergronden…
EEFDE/LOCHEM – Zo’n 7500 huishoudens in een straal van 5 kilometer rond de beoogde windmolenlocatie De Mars/Twentekanaal bij Eefde krijgen in februari een vragenlijst. Dit gebeurt steekproefgewijs, maar binnen een straal van 750 meter tot 2 kilomer krijgen álle huishoudens de lijst. De 50 huishoudens binnen 750 meter krijgen een keukentafelgesprek.

In de gemeente Lochem worden 2473 huishoudens benaderd, waarvan 28 binnnen de straal van 750 meter. Binnen 2 kilometer gaat het om 1445 huishoudens in de gemeente. De onderzoekers rekenen op een respons van in totaal zo’n 30%. Mensen kunnen de vragenlijst per post insturen of online invullen. Een code in een begeleidende brief moet voorkomen dat dubbel wordt gereageerd.

Presentatie
Het onderzoeksbureau Enneüs uit Groningen gaat het draagvlakonderzoek uitvoeren in opdracht van de gemeenten Lochem, Zutphen en Brummen. De opzet werd dinsdagavond (17/1) gepresenteerd aan de gemeenteraden, de betrokken energiecoöperaties en de pers. Dit gebeurde in het gemeentehuis van Lochem.

Werkgroep
Eerder werd al bekend dat er een werkgroep wordt samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten en IJsselwind. De werkgroep heeft een klankbord- en adviesfunctie. Actiegroep Eefde Tegenwind was ook uitgenodigd maar heeft afgezien van deelname. Dat leverde bij raadsleden nogal wat vragen op over de onafhankelijk van de klankbordgroep of zelfs het gehele onderzoek.

Coöperatie
Binnen het onderzoeksgebied vallen ook huishoudens in de gemeente Voorst. De coöperatie EnergieRijk Voorst is deelnemer in de coöperatie IJsselwind waar verder LochemEnergie, ZutphenEnergie en BrummenEnergie deel van uitmaken. De gemeente Voorst is bestuurlijk niet betrokken bij het draagvlakonderzoek.

Procedure
De gemeenten betrekken de de resultaten van het onderzoek bij het opstellen van een uiteindelijk raadsvoorstel. Als IJsselwind doorgaat met het plan moet een bestemmingsplanprocedure worden gestart door de gemeente Zutphen, vanwege de ligging van de locatie(s). Of IJsselwind doorgaat met het plan hangt mede af van het draagvlakonderzoek. Verder spelen een businessplan en een milieu-effectrapportage een belangrijke rol bij die beslissing. De rapportage wordt eind april of begin mei verwacht.