Belang Eefde in gevaar bij plannen IJsselwind

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

EEFDE/ZUTPHEN – Hoe netjes springt de gemeenteraad van Zutphen om met de buren uit Eefde? Dat wordt de komende maanden een cruciale vraag als het gaat om de plannen van IJsselwind voor een drietal windmolens. Op Zutphens grondgebied maar op een steenworp afstand van Eefde.

Niet gerust
De gemeenten Lochem, Zutphen en Brummen lieten in februari een draagvlakonderzoek houden. De rapportage van het bureau Enneüs uit Groningen was al gepubliceerd (lees HIER meer). Maar dinsdagavond (18/4) werden ze gepresenteerd en onderbouwd ten overstaande van raadsleden uit de drie gemeenten. Daar werd duidelijk dat Eefdenaren die tegen de windmolens zijn niet gerust kunnen zijn op het vervolg.

Dominant
De gemeente Zutphen is dominant in de planologische procedure die volgt als de energiecoöperatie IJsselwind in juni besluit dat hun plan haalbaar is. Die gemeente ziet zich geconfronteerd met forse steun voor het plan onder de eigen inwoners. Zo’n 80 procent van de ondervraagde Zutphenaren is voor. In Brummen is de tegenstand eveneens relatief gering. In de gemeente Lochem (lees: Eefde en omgeving) slaat de balans door naar de andere kant. Daar is 45% tegen en 39% voor.

Verschillen
Hoe de verschillen te verklaren zijn is niet onderzocht, maar het ligt voor de hand dat in Eefde en omgeving verreweg de meeste mensen wonen die qua geluid en uitzicht direct te maken krijgen met windmolens van 150 of 170 meter hoog. Zeker is ook dat veel Eefdenaren vinden dat ze onevenredig worden belast door ontwikkelingen rond het spoor, de sluis en rondweg.

Dikke vinger
Zutphen kan met de uitslag van het draagvlakonderzoek in de hand een dikke vinger opsteken richting Eefde en de gemeente Lochem door via het bestemmingsplan toestemming verlenen voor de windmolens. De Lochemse VVD’er Jan Beltman vindt dat Zutphen met de uitslag van het onderzoek op zoek moet naar een andere locatie. Maar of Zutphen dat ook zo ziet is zeer de vraag.

Financiering
Lochem kan – net als Brummen – nog wel een stevig statement afgeven. Komend najaar moeten de betrokken gemeenteraden namelijk groen licht geven voor de vervolgfinanciering van het plan. Of IJsselwind na een ‘nee’ van een of meer gemeenten nog verder kan en wil is nog onbekend.

Haalbaarheid
Datzelfde IJsselwind is nu eerst aan zet. Het haalbaarheidsonderzoek, dat bestaat uit het draagvlakonderzoek, de milieu-effectrapportage (MER) en de businesscase worden in mei voorgelegd aan de leden van de vier betrokken energie-collectieven, waaronder LochemEnergie. Dit moet kort daarna leiden tot een go of no-go. Dan kan IJsselwind de planologische procedure laten opstarten door de gemeente Zutphen.

Weging
Hoe zwaar Zutphen de belangen van tegenstanders in andere gemeenten laat meewegen is primair aan de raad van die gemeente. Enkele raadsleden uit Zutphen lieten dinsdagavond in het gemeentehuis van Lochem weten de zorgen van de Lochemse collega’s te begrijpen. Maar of dat voldoende is zal de komende tijd moeten blijken.