Gemeente koopt bedrijf Doornberg Almen uit

2
Doornberg Recycling aan de Scheggertdijk in Almen vanuit de lucht (bron: gemeente Lochem)

ALMEN/LOCHEM – De gemeente Lochem heeft rigoureuze maatregelen getroffen om het omstreden Almense bedrijf Doornberg Recycling, aan de Scheggertdijk, weg te krijgen. Het bedrijf wordt uitgekocht en de grond krijgt een woonbestemming. Er is plek voor luxe woningen op 7 grote kavels. Totale kosten: bijna 2,8 miljoen.

Doornberg, waar autobanden klaar gemaakt worden voor recycling, moet uiterlijk 1 mei 2020 zijn vertrokken. Tot die tijd mogen er gedurende 5 uren op werkdagen banden door de shredder worden gehaald, om de enorme voorraad banden weg te werken.

Dat mocht tot nu toe op slechts 12 dagen per jaar, zo bepaalde de Raad van State in juni. Juist dat shredderen stuitte op verzet van omwonenden, want dat maakt een hels kabaal. Doornberg vond die 12 dagen per jaar veel te weinig en de buren vonden het nog teveel. De buurt moet nu dus even flink doorbijten.

Overleg
De maatregel hangt al even in de lucht. Sinds augustus wordt over de nu gekozen oplossing overlegd tussen Doornberg Recycling, de Omgevingsdienst Achterhoek, direct aanwonenden en de gemeente Lochem. Volgens de gemeente staan alle partijen achter de gekozen oplossing. Naast het kabaal waren de buren beducht op calamiteiten, zoals brand in de enorme bergen autobanden op het bedrijfsterrein (zie foto).

Doornberg Recycling is in gesprek met de gemeente Zutphen over aankoop van grond op Fort de Pol. Het bedrijf wil daar een milieuvergunning aanvragen voor het opslaan, shredderen en verwerken van rubber.

Dure woningen
Lochem wil het terrein aan de Scheggertdijk herbestemmen voor woningbouw. Het idee is om daar maximaal 7 woningen op kavels van gemiddeld 5800 vierkante meter te realiseren. Het spreekt voor zich dat het daarbij niet gaat om woningen voor de kleine beurs. De gemeente hoopt zo de forse investering van gemeenschapsgeld terug te verdienen.

De omwonenden zijn dinsdagavond geïnformeerd. Via een werkgroep die hun belangen behartigt wist men al wat er speelde. Door een besluit van de gemeenteraad is de stap maandag echter definitief geworden. De raad vergaderde er afgelopen maandag, en ook al op 3 december, achter gesloten deuren en onder geheimhouding over.

PvdA is tegen
Inmiddels is duidelijk dat de raad bijna unaniem achter het plan van het college staat. Alleen de PvdA stemde tegen. De sociaal-democraten vinden het een te grote aanslag op de gemeentelijke schatkist. Fractievoorzitter Jos Israel zegt overigens blij te zijn dat het bedrijf vertrekt. Zijn partij was al tegen de komst van Doornberg en stemde destijds tegen een bestemmingsplanwijziging dit de vestiging mogelijk maakte.

Risico’s
Israel vindt de gekozen oplossing niet verstandig. De PvdA had liever willen inzetten op stringente handhaving van de door de Raad van State gestelde regels. Ook wijst Israel erop dat alle risico’s van de uitkoop bij de gemeente komen te liggen, dus ook als blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging. Volgens hem is daar maar beperkt onderzoek naar gedaan.

Omwonenden
LochemsNieuws is in afwachting van een reactie van omwonenden. Zodra deze binnen is melden we dit in een apart bericht. Het Lochemse college geeft woensdagochtend een toelichting.

2 REACTIES

  1. Lees ik dit goed.

    De gemeente Lochem op zijn sterkst

    Eerst bestemmingsplan wijzigen zodat dit bedrijf zich er kan vestigen om vervolgens over te gaan tot uitkopen wat miljoenen kost. En dan maar hopen dat het zich terug verdient. Begrijp ik de logica niet??

  2. Shredderen toestaan waar de Raad van State een duidelijke streep heeft getrokken is curieus en buitenproportioneel: dat moet je als overheid niet willen. Daaraan meewerken is belonen van verkeerd gedrag, en ook nog eens op kosten van omwonenden. Die vervolgens elke dag 16 maanden lang met overlast zitten. Wat ongeshredderd is aangevoerd kan ook ongeshredderd weer worden afgevoerd, ik zie het probleem niet. Wees een vent en betaal desnoods mee aan de kosten van het afvoeren. In het licht van de 2,8 miljoen moet dat een peuleschil zijn. Voor dit shredderen bestaat geen enkele noodzaak. De gemeente zegt voor het algemeen belang op te komen maar is hier gewoon zelf ordinair partij in een miljoenen handel, een positie waarin zij zichzelf onhandig gemanoeuvreerd heeft. Met het grensoverschrijdend shredderen overschrijdt men, geheel onnodig, een principiële norm.

Comments are closed.