Zondag: tweede Samen Nederlands Zingen in Stadshuus

0
Samen Nederlands Zingen (eigen foto)

LOCHEM – De tweede editie van Samen Nederlands Zingen staat voor komende zondag (11 juni) op de agenda. Eens per maand zingen mensen uit een buitenland (statushouders, vluchtelingen, immigranten, expats ) en Nederlanders Nederlandse liedjes met elkaar. Het doel: elkaar leren kennen en de Nederlandse taal spelenderwijs leren.

Olievlek
De eerste editie werd gehouden op 7 mei op initiatiefv van de Stichting KomPassie Lochem. Het project is opgezet in navolging van ‘Zing Nederlands met me’ in Paradiso Amsterdam, dat zich als een olievlek over het land uitbreidt

Info
De presentatrice is Tessa Kortenbach uit Enschede. De bijeenkomsten beginnen steeds om 15.00 uur en duren maximaal een uur. Na afloop is er thee en koffie. Het Stadshuus is te vinden aan de Markt 3 in Lochem. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Reserveren
Vanwege de grote belangstelling de vorige keer ( 70 deelnemers) is het aan te raden om te reserveren om verzekerd te zijn van een plek. Aanmelden kan via: kompassielochem@gmail.com

Vervoer
Mensen uit andere kernen in de gemeente die mee willen doen maar geen eigen vervoer kunnen regelen kunnen contact opnemen met Stichting Welzijn Lochem, via telefoonnummer 0573 – 254444.

Data
De data voor Samen Nederlands Zingen voor de rest van dit jaar zijn:
2 juli, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van het project. 

Het project wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Lochem en de Stichting Welzijn Lochem, met ondersteuning van het Stadshuus, Taalhuis Lochem/Zutphen, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en de Muzehof.