WOZ-waarde Lochem flink boven landelijk gemiddelde [video]

0

dit bericht is gebaseerd op een bericht van onze mediapartner LokaalGelderland.nl
LOCHEM – Door de stijgende huizenprijzen neemt ook de WOZ-waarde van woningen toe. In de regio bedraagt de stijging volgens het CBS gemiddeld 4,2 procent. De gemiddelde WOZ-waarde in euro’s bedraagt landelijk 230.000 euro. Lochem ontstijgt dit gemiddelde flink. In de gemeente is een gemiddelde woning 283.000 euro waard.

Koploper
Lochem is daarmee koploper in de regio. Zutphen ‘scoort’ het laagst met 189.000 euro. In buurgemeente Bronckhorst is de gemiddelde WOZ-waarde nu 254.000 euro. Lochem en Zutphen laten de hoogste stijging in de regio noteren; 4,4 procent. Maar die stijging is dan weer minder dan het landelijk gemiddelde, dat uitkomt op 6,5 procent. Dat gemiddelde wordt opgestuwd door uitschieters in gebieden met een sterk overspannen woningmarkt. Zo steeg de WOZ-waarde in Amsterdam het afgelopen jaar met maar liefst 17%

WOZ
De afkorting WOZ staat voor ‘waardering onroerende zaken’. De Wet WOZ schrijft voor dat elk jaar de waarde van je huis wordt bepaald. Aan de hand van die waarde kunnen instanties, zoals de Belastingdienst en de gemeente, de hoogte van verschillende heffingen en belastingen bepalen. Daaronder de OZB, of Onroerende Zaak Belasting. Deze wordt betaald door de eigenaar van een pand. Huurders van woningen betalen deze belasting niet.

OZB
Een stijging van de WOZ-waarde leidt overigens nooit automatisch tot een verhoging van de OZB-aanslag met eenzelfde percentage. Voor de gemeente is een sluitende begroting van belang. De opbrengst van de OZB is daar slechts één component van. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk of de OZB moet stijgen en met welk percentage. Politieke partijen zijn vaak huiverig voor grotere stijgingen omdat toename van de lokale lasten zelden op enthousiasme van inwoners kan rekenen. Aan de andere kant wil de politiek lokale voorzieningen graag overeind houden omdat partijen ook daarop worden afgerekend door de kiezer.

In de video boven dit artikel legt de Vereniging Eigen Huis uit hoe de OZB en WOZ werken.