Regels WOZ-waarde en afschrijving bedrijfspand gewijzigd

0
Foto ter illustratie

Niet alleen huiseigenaren treffen jaarlijks de nieuwe WOZ-waarde op de mat aan. Als eigenaar van een bedrijfspand kom je ook aan de beurt. Deze waarde is onder andere bepalend voor de onroerendezaakbelasting die je betaalt. Daarnaast heeft de waarde ook invloed op de mate waarin je het bedrijfspand af kunt schrijven. De regels hiervoor zijn dit jaar gewijzigd. Tijd voor een update. 

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde van je bedrijfspand?
Het bepalen van de WOZ-waarde doet de gemeente hoofdzakelijk op basis van de volgende
gegevens:

  •  de opbrengst van verkochte panden in de buurt
  • de huursom van bedrijfspanden
  • de kenmerken van het pand, waaronder de omvang en de locatie. Als er relevante
    informatie over bekend is bij de gemeente kan ook de staat van het onderhoud
    meewegen.

WOZ-waarde bepalend voor OZB
Als vastgoedeigenaar krijgt u te maken met de OZB, de onroerendezaakbelasting. De uiteindelijke belastingaanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde. Zowel de waarde van het
pand als de grond telt mee. Peildatum is de waarde op 1 januari van het afgelopen jaar.

Als je een bedrijfspand huurt, heb je in principe geen omkijken naar de onroerendezaakbelasting (OZB). Deze belasting is namelijk voor de eigenaar van het pand.
Echter, als je een pand huurt dat niet als woonruimte dient, reken dan wel op
gebruikersbelasting. Je kunt dit zien als het deel van de OZB dat je betaalt omdat je gebruik maakt van het pand.

Regels afschrijving bedrijfspand gewijzigd
Naast dat de onroerende zaakbelasting (OZB) wordt bepaald op basis van de WOZ-waarde,
bepaalt deze ook deels of je het bedrijfspand kunt afschrijven. Je kunt een bedrijfspand
afschrijven zolang de boekwaarde hoger is dan de bodemwaarde. De hoogte van de bodemwaarde wordt onder andere bepaald op basis van de WOZ-waarde. Een te hoge
WOZ-waarde kan dus betekenen dat je het bedrijfspand niet kunt afschrijven.

Voor ondernemers in de Inkomstenbelasting gold tot en met 2023: voor gebouwen die u
verhuurt (gebouw ter belegging) is de WOZ-waarde de bodemwaarde. Voor panden in eigen gebruik is de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde. Sinds dit jaar is de bodemwaarde voor alle gebouwen gelijk aan de WOZ-waarde. Er gelden enkele uitzonderingen waarbij je nog rekening mag houden met 50% van de WOZ-waarde als bodemwaarde.

Bezwaar WOZ-waarde
Ben je het niet eens met de inschatting van de gemeente? Daar kunnen gegronde redenen
voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan leegstand in de buurt of een tekort aan parkeerplaatsen.
Ook zaken als de aanwezigheid van asbest of achterlopen op het gebied van verduurzaming
kunnen invloed hebben.

Je kunt eventueel een taxatie laten uitvoeren als second opinion. Bezwaar maken tegen de
WOZ-waarde kan bij de gemeente waarin je onderneming gevestigd is. Bedenk wel dat het
omlaag brengen van de WOZ-waarde ook nadelen met zich mee kan brengen, bijvoorbeeld
als je een lening wilt afsluiten of herfinancieren en daarbij gebruik wilt maken van eventuele overwaarde.

Voor meer informatie over de WOZ-waarde kun je terecht op de website van de
Rijksoverheid. De specifieke regels over het afschrijven van een bedrijfspand lees je bij de Belastingdienst. Ben je op zoek naar de mogelijkheden om een bedrijfspand te financieren of op zoek naar de juiste verzekering voor jouw bedrijf? Kijk dan voor meer informatie op www.levenenwonendesk.nl, bel 0573 255401 of plan online een afspraak in.