Woonafspraken 2022: focus op doorstroming

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/EEFDE – De gemeente Lochem en de woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de huurdersverenigingen maken jaarlijks prestatieafspraken. Voor 2022 is onder meer afgesproken dat versterkt aandacht wordt besteed aan doorstroming. Het motto daarbij is: ‘De juiste persoon in de juiste woning’. De afspraken werden dinsdag (14/12) van een handtekening voorzien.

Onderzocht wordt hoe doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad kan worden bevorderd. Een voorbeeld van doorstroming is de verhuizing van een oudere huurder naar een gelijkvloerse woning. Daardoor komt dan een grotere woning beschikbaar voor een andere woningzoekende.

Doorstroming

Ook nieuwbouw kan voor doorstroming zorgen. Op het terrein van de Detmerskazerne in Eefde worden komend jaar door IJsseldal Wonen 20 betaalbare huurwoningen gebouwd. Viverion is bezig met de voorbereidingen voor de realisatie van minimaal 40 appartementen en 6 tot 8 studio’s voor jongeren aan de Zuiderbleek en het Groene Kruisstraatje in Lochem.

De gemaakte afspraken voor 2022 zijn een voortzetting van de bestaande afspraken, aangevuld met actuele onderwerpen. Wethouder Robert Bosch: “Deze samenwerking tussen de woningcorporaties en de gemeente is van groot belang. Dat daar ook de huurdersverenigingen IJsseldal en De Berkelstreek bij betrokken zijn is echt een meerwaarde. Zij weten als geen ander wat de behoefte is van onze inwoners. We hebben weer goede afspraken kunnen maken en daar ben ik blij om.”

Nieuwkomers

De gemeente gaat op zoek naar alternatieve woonoplossingen voor nieuwkomers. Voor deze mensen, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, is niet altijd meteen woonruimte beschikbaar. Dat geldt ook voor mensen die vanwege een spoedeisende reden snel een woning nodig hebben. Samen met de woningcorporaties zoekt de gemeente hiervoor naar geschikte oplossingen. Lochem heeft een jaarlijks taakstelling voor de huisvestiging van statushouders. Die taakstelling is voor dit jaar niet gehaald en wethouder Bosch zei eerder deze week dat hij verwacht dat dit ook niet gaat lukken.

Betaalbaarheid

Het afgelopen jaar stond ‘betaalbaarheid’ hoog op de agenda. Niet alleen de betaalbaarheid van de huren, maar ook van gemeentelijke lasten. Dit onderwerp blijft ook komend jaar aandacht vragen, zo laat de gemeente weten. Om zicht te blijven houden op de behoefte aan sociale huurwoningen op langere termijn zullen de partijen in 2022 een woningmarktonderzoek uitvoeren. Uit dit onderzoek moet blijken wat de behoefte is aan sociale huurwoningen en zogeheten middenhuur-woningen.

Verduurzamen

Verbetering en verduurzaming van oudere woningen vraagt om investeringen. IJsseldal Wonen renoveert in Eefde aan de Boedelhofweg woningen zodanig duurzaam dat deze weer minimaal 30 jaar mee kunnen. In Lochem moeten de genoemde appartementen en studio’s aan de Zuiderbleek en Groene Kruisstraatje duurzaam worden gebouwd.

Bij verduurzamingsprojecten worden energiecoaches ingezet om huurders meer bewust te maken van hun energiekeuzes. Deze coaches nemen huurders mee in de mogelijkheden om energie en daarmee geld te besparen en om zo de uitstoot van CO2 te verminderen.