Wijziging Wmo: minimumloon voor onopgeleide verzorger

1
Foto ter illustratie (bron: pixabay,com)

LOCHEM/GORSSEL – Een wijziging in de ‘Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2020’ van de gemeente Lochem veroorzaakt ongerustheid bij sommige ontvangers van een persoonsgebonden budget (pgb) en hun zorgverleners. Verzorgers die geen relevante opleiding hebben krijgen vanaf nu in principe niet meer dan het minimumloon. 

De pgb’s worden verstrekt door ‘t Baken, het zorgloket van de gemeente. De gewijzigde verordening werd in september vastgesteld door de gemeenteraad. De aanpassing was volgens de gemeente nodig omdat het betrokken artikel over de opleiding en de vergoeding die daarbij hoort ‘verwarrend opgeschreven’ was.

Verwarrend

Letterlijk schrijft de gemeente: ‘We hadden destijds bedoeld om een pgb ter hoogte van het minimumloon te verstrekken wanneer de zorg wordt verleend door een daartoe niet opgeleid persoon. Dit was verwarrend opgeschreven, waardoor dit in de uitvoering tot verwarring leidde en anders uitpakte dan bedoeld. Dit hebben we hersteld. Achtergrond van dit besluit van destijds was ook dat het wij het redelijk achten om onderscheid te maken in de hoogte van het pgb, afhankelijk van wat de hulpverlener meeneemt aan relevante opleiding en werkervaring.’

Cliënten van ‘t Baken ontvangen indien nodig een pgb waarmee ze zorg kunnen inkopen. Dat kunnen professionele hulpverleners zijn, maar ook niet-opgeleide verzorgers. Onder die laatste vallen vaak familieleden.

Referenties

In het artikel van de verordening waarin sprake is van opleiding, wordt deze niet nader gespecificeerd. De gemeente op een vraag hierover: ‘Dit verschilt per type ondersteuning. Het gaat om een relevant diploma of relevante werkervaring. Controle hierop kan plaatsvinden via opgegeven referenties.’

De beoordeling vindt nu plaats bij alle nieuwe indicaties. De pgb’s worden voor bepaalde tijd verstrekt. Bij hernieuwde aanvragen komt de opleidingstoets om de hoek kijken.

Belofte

Er zijn zorgverleners zonder opleiding die nu, via de pgb van de persoon waaraan zij zorg leveren, nog aanzienlijk meer ontvangen dan het minimumloon (11,48 per uur). Die hogere vergoeding is gebaseerd op een eerdere beoordeling door ‘t Baken, waarbij is gekeken naar opleiding en werkervaring. Op de vraag of ook zij zich nu zorgen moeten maken, luidt het antwoord dat niemand ontkomt aan de opleidingstoets. Maar, zo luidt een belofte: ‘Als er naar ons oordeel sprake is van een onoverkomelijke situatie dan bekijken wij wat nodig en mogelijk is.’

Keuzes

Er zijn mantelzorgers die zorg voor een familielid op zich hebben genomen voor een groot aantal uren. Doordat via het pgb een vergoeding kan worden betaald, is het voor de hulpverlener mogelijk om minder te gaan werken. Als de beloning drastisch lager wordt, wordt het verschil tussen mantelzorg en een baan mogelijk te groot en moeten er andere keuzes worden gemaakt.

De gemeente verwacht overigens dat maar erg weinig mensen voor die keuze komen te staan. Bij verreweg de meeste pgb’s die worden verstrekt gaat het om de inhuur van zorg voor 3 tot 5 uur per week.

Communicatie

LochemsNieuws kreeg signalen dat de verandering niet actief is gecommuniceerd en dat sommige betrokken deze pas in een laat stadium te horen kregen. De gemeente ontkent dit. ‘Dat klopt niet. De wijzigingen in de Wmo-verordening zijn gepubliceerd. Hiervan heeft een aankondiging in de Berkelbode gestaan. Daarnaast wordt dit actief gecommuniceerd naar de cliënt wanneer de indicatie afloopt en er een nieuwe indicatie in gaat.’

1 REACTIE

  1. Lochem in de bocht:
    “Doordat via het pgb een vergoeding kan worden betaald, is het voor de hulpverlener mogelijk om minder te gaan werken. Als de beloning drastisch lager wordt, wordt het verschil tussen mantelzorg en een baan mogelijk te groot en moeten er andere keuzes worden gemaakt.”
    Dus als een professor doktor in iets voor zijn/haar partner wil gaan zorgen moet deze dat doen voor het minimumloon.
    Misschien heeft die VVD-er Dijkhof hier nog wat geld voor over.

Comments are closed.