Meer ruimte voor passende ondersteuning inwoners

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – ‘Meer vanuit de bedoeling van de wet en minder vanuit de regel van de wet’, zo wil de gemeente Lochem de inwoners ondersteuning bieden bij vragen in of over de persoonlijke situatie. De wijze waarop is vastgelegd in de Verordening Sociaal Domein 2024, die zes verordeningen vervangt en bundelt. Die wordt van kracht nadat de gemeenteraad ermee heeft ingestemd. Dit gebeurt naar verwachting in december. 

De Verordening Sociaal Domein is integraal en zo simpel en leesbaar mogelijk opgeschreven. Maar omdat het wel moet voldoen aan de wettelijke eisen, blijft het een juridisch document. Hierin worden vragen, die inwoners kunnen hebben, behandeld. Met de verordening is het mogelijk meer te kijken naar de bedoeling van de wet en minder naar de regel van de wet.

Ondersteuning

De verordening dient ter ondersteuning van de medewerkers van ’t Baken en de manier waarop zij werken. Er zijn minder regels, zodat medewerkers van ’t Baken (het loket voor vragen over zorg, jeugd, werk en inkomen) meer mogelijkheden hebben om inwoners die het nodig hebben hulp bieden die beter aansluit op de persoonlijke situatie.

Wethouder Wendy Goodin: “Ik ben blij met deze nieuwe verordening omdat hierin is vastgelegd wat we het allerbelangrijkste vinden. Namelijk dat we vragen en problemen van onze inwoners benaderen vanuit hun persoonlijke situatie en samen kijken naar een passende, duurzame oplossing. Deze manier van werken passen we bij ‘t Baken toe door vooral te kijken naar hoe de inwoner het beste geholpen is.”

Vervanging

Deze verordening vervangt zes verordeningen waarin de gemeentelijke regels voor de
Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet, de Wet Kinderopvang en de Wet op het primair onderwijs zijn vastgelegd. Het gaat om deze verordeningen:

– Verordening Wmo 2023
– Verzamelverordening Werk en Inkomen 2020
– Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2019
– Verordening Jeugdwet 2018
– Verordening Leerlingenvervoer 2016
– Verordening Kinderopvang 2010

Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de nieuwe verordening op het verzoek van het college van B&W van een advies voorzien. De raad heeft gedurende het schrijftraject suggesties gedaan voor verbetering. De verordening is opgesteld ‘met de kennis van nu’. Omdat het sociaal domein altijd in beweging is, kan de inhoud al binnen enkele maanden op onderdelen achterhaald zijn. Nieuwe ontwikkelingen worden zo nodig jaarlijks verwerkt.

Als de gemeenteraad de verordening in december vaststelt, kan deze op 1 januari 2024 ingaan.