Wethouder onder vuur inzake Het Plein

0

LOCHEM – Met name de oppositie in de Lochemse gemeenteraad was maandagavond (24/10) bijzonder fel op wethouder Jan Kottelenberg inzake Het Plein. De wethouder werd onder meer aangevallen op zijn eigen rol in het geheel. Kottelenberg is namens de gemeente lid van het algemeen bestuur van de kwakkelende gemeenschappelijke ‘sociale dienst’ van Lochem en Zutphen.

Plan van aanpak
Op tafel lag een plan van aanpak dat Het Plein er weer bovenop moet helpen. Dat plan focust met name op interne processen, communicatie met de doelgroep en deskundigheidsbevordering en een cultuuromslag van/bij de medewerkers. Vorig jaar bleek dat het niet goed ging met de dienst en volgde een ingreep. Er kwam een interim-directeur. Afgelopen voorjaar trok Lochem 280.000 euro extra uit om de problemen te lijf te gaan.

Klaar mee
VVD, PvdA en GroenLinks zijn duidelijk een beetje klaar met het dossier. VVD-fractievoorzitter Erik Haverkort sprak dat wethouder aan op een vorige maand gedane uitspraak dat er een nieuwe visie voor Het Plein moet komen nu de fusie met Delta niet doorgaat. Haverkort vroeg wat de wethouder zou doen als delen van die visie haaks op het plan van aanpak blijken te staan. Volgens Kottelenberg bevat het plan echter geen besluiten die onomkeerbaar zijn. Het gaat volgens hem puur om de vraag ‘hoe krijgen we Het Plein beter?’

Rapportages
Verder kwamen er vragen over de nulmeting en hoe kan worden voorkomen dat er opnieuw geen vooruitgang wordt geboekt. Daarop antwoordde de wethouder dat voor alle gestelde doelen geldt dat nauwlettend wordt gevolgd wat de resultaten zijn. Er komen maandrapportages. Uit de analyse van de interim-directeur kwam onder meer naar voren dat Het Plein het slechter doet dan vergelijkbare diensten. Een inhaalslag lukt dus alleen als het de komende jaren steeds wat beter gaat met de uitstroom van mensen uit de Bijstand.

De kwestie wordt opnieuw besproken tijdens de raadsvergadering van 7 november.