Home Service Verkeer Werkzaamheden Nettelhorsterweg van start

Werkzaamheden Nettelhorsterweg van start [video]

0

LOCHEM – De provincie Gelderland start maandag 17 januari met de voorbereidingen van werkzaamheden aan de Nettelhorsterweg (N825). De start oogt niet fraai, want er worden in eerste instantie 130 zomereiken gekapt om ruimte te maken voor een bredere weg, die strak aansluit op de rondweg Lochem. Daartegenover staat een omvangrijk landschapsplan met onder meer 263 nieuwe bomen en herstel van oude landschapselementen.

In de video boven dit bericht wordt het landschapsplan nader toegelicht. De video onder dit artikel belicht de toekomstige verkeerssituatie op het eerste deel van de Nettelhorsterweg

De N825 vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van de oostelijke Achterhoek tussen de A1 en de N18. De bomen worden gekapt om de reconstructie van de Nettelhorsterweg tussen de Nettelhorsterlaak en de Broekstraat uit te kunnen voeren. De weg wordt verbreed omdat deze te smal is. Ook de kruispunten met de Wengersteeg en Broekstraat worden aangepast.

Parallelweg

Het eerste deel van de Nettelhorsterweg wordt in de toekomst een doodlopende parallelweg. Fietsers gaan gebruik maken van deze parallelweg en aanliggende percelen blijven zo bereikbaar. Er komt een nieuw tracé ten oosten van de huidige Nettelhorsterweg. Er is voor deze oplossing gekozen om zo de historische eikenlaan te behouden die bij het landschap hoort.

Nadat de werkzaamheden klaar zijn, plant de provincie 263 nieuwe bomen en legt houtwallen aan. Tijdens de kapwerkzaamheden wordt de Nettelhorsterweg afgesloten. Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid. Voor de kap is een ontheffing verleend in het kader van de Wet natuurbescherming.

Slimste Weg

Vanuit het burgerinitiatief Slimste Weg is het project Proeftuin Nettelhorst ontstaan. Hierin werken overheden en bewoners samen aan thema’s als slimme mobiliteit, een fossielvrije en circulaire economie en ‘beleefbaar landschap’. De proeftuin moet leiden tot meer kennis bij leveranciers, bedrijven, onderwijs en overheden.

De werkzaamheden op het gedeelte tussen Goorseweg en Broekstraat worden dit jaar afgerond. Later volgt nog een, minder ingrijpende, reconstructie van het gedeelte tussen Broekstraat en de Hekweg in Borculo.

Meer informatie op:
www.gelderland.nl/N825
www.proeftuinnettelhorst.nl