Waterschap krijgt voldoende voor aanpak droogte in 2018

0
Een pomp aan de Hanzeweg die in 2018 water van het kanaal in de Berkel pompte (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM/DOETINCHEM – Ondanks beperkte mogelijkheden om handelend op te treden heeft het Waterschap Rijn & IJssel goed gehandeld tijdens de extreme droogte van vorig jaar. Dit blijkt uit een evaluatie waarbij diverse partijen werden ondervraagd.

De positieve beoordeling kwam van onder meer LTO, Vitens, natuurorganisaties, andere overheden en de eigen medewerkers van Rijn & IJssel. De Achterhoek was het droogste plekje in het land en het waterschap kan maar weinig doen. De plekken waar water kan worden ingelaten uit rijkswateren zijn beperkt en op de hoge zandgronden is sowieso weing weinig water beschikbaar.

Communicatie

De geïnterviewde organisaties vinden dat het waterschap heeft gedaan wat binnen de mogelijkheden lag om de droogte te bestrijden. Door knelpunten en keuzes
te communiceren, is er meer acceptatie en begrip voor het handelen van het waterschap
ontstaan. Ook waardeerden de ondervraagden dat er ruimte bleef voor maatwerkoplossingen.

Leren

Waterschap Rijn & IJssel heeft de droogte-aanpak laten evalueren door een onafhankelijk
bureau, omdat de verwachting is dat extreem weer vaker zal voorkomen en zij samen met
partners wil leren van de opgedane ervaringen. De betrokken netwerkpartners geven aan dat ze willen toewerken naar een gezamenlijke communicatie over droogte.

Andere wensen zijn een duidelijk aanspreekpunt bij droogte en heldere regionale overlegstructuren. Ook zien de partijen een duidelijke rol voor het waterschap om te leren van de opgedane kennis en om (nog) beter voorbereid te zijn op toekomstige extremen. Het waterschap gaat met de voorgestelde verbeterpunten aan de slag.

Actuele situatie

Ondanks de genomen maatregelen in de winter is het watersysteem nog kwetsbaar, met name op de hoge zandgronden. De grond- en waterstanden staan lager dan normaal voor deze tijd van het jaar. Vooralsnog levert het geen grote problemen op maar het waterschap houdt de vinger aan de pols.

In de afgelopen maanden heeft het waterschap het water in de beken en rivieren langer vast gehouden door de stuwen hoger te zetten en heeft grondeigenaren opgeroepen om ook water vast te houden in plaats van af te voeren. Inmiddels zijn hierdoor 80 duikerafsluiters geplaatst in particuliere wateren.

Online kaart

Een actueel beeld van de waterstanden, neerslagtekort etc. is te vinden op www.wrij.nl/droogte. Een blik op de kaart laat zien dat het grondwaterpeil op de meetpunten in en rond de gemeente Lochem nog aan de lage kant is.

De droogte van 2018 brak in het werkgebied van Rijn en IJssel alle records. In grote delen liep het tekort op tot 300 mm, met uitschieters naar 400 mm. Nooit eerder is zo’n neerslagtekort gemeten in dit gebied. Daarnaast zorgde de hitte voor nog meer verdamping. Van 29 juli tot 7 augustus was spake van een langdurige hittegolf in Nederland.