Lochem Groen!: ‘Jonge bomen krijgen te weinig water’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/EEFDE – Lochem Groen! stelde eerder schriftelijke vragen over jonge bomen die keer op keer het loodje leggen door verdroging. Uit de antwoorden van het Lochemse college van B&W blijkt onder meer dat het niet tot de taken van Circulus-Berkel behoort om jonge aanplant van water te voorzien. Aan de Mettrayweg in Eefde leidde dit al drie keer tot sterfte en vervanging van de jonge aanplant.

Het gaat om zogeheten spillen. Dat zijn jonge boompjes die uit een forse scheut bestaan. Ze zijn geschikt als laanbomen omdat ze meestal een kaarsrechte stam vormen. Het college laat weten dat er geen budget is opgenomen voor nazorg zoals watergeven en snoeien.

Water

Uit de antwoorden van B&W blijkt overigens dat verzorging niet altijd tot succes leidt. Letterlijk citaat: ‘Door drie droge zomers op een rij is laanherstel aan de Mettrayweg nog niet goed gelukt, omdat nieuwe aanplant (tot drie keer toe) telkens weer verdroogde. Ondanks dat een plaatselijke agrariër er alles aan heeft gedaan om de nieuwe aanplant van water te voorzien. En ondanks dat er houtsnippers bij de aanplant zijn aangebracht om verdroging te voorkomen.’

Sinds de start van de pilot ‘Duurzaam beheer laanbomen buitengebied’ in de winter
2016-2017 tot en met winter 2020-2021 zijn er in het totaal zo’n 2200 bomen gekapt. Hiervan zijn er circa 450 herplant die nu in goede conditie zijn. Omdat de gekapte bomen te dicht bij elkaar stonden, worden niet net zoveel bomen langs dezelfde weg geplant als er voorheen stonden. Er moeten op den duur wel meer nieuwe bomen worden geplant maar daarvoor ontbreekt op dit moment ook het budget.

Achterstand herplant

De verzorging van nieuwe aanplant komt aan bod bij de evaluatie van het laanbomen-beleid. Er wordt gewerkt aan het beleid ‘Achterstand herplantverplichting’. Voorstellen hiervoor worden op korte termijn naar de gemeenteraad gestuurd, zo blijkt uit de antwooren van het college op de vragen van Lochem Groen!.

De fractie komt maandagavond (10/5) tijdens de raadsvergadering met een motie over dit onderwerp. Daarin wordt het college opgedragen om er vanaf nu voor te zorgen dat jonge laanbomen voldoende water krijgen om te kunnen groeien. De oproep om dit kwartaal met voorstellen ter verbetering te komen is in feite al toegezegd door het college, bij de beantwoording van de schriftelijke vragen.

De gemeenteraad heeft de motie inmiddels aangenomen. Lees HIER een verslag van de discussie hierover…