Waterschap heft sproeiverbod voor boeren op

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/DOETINCHEM – Het Water Rijn en IJssel heeft vandaag (dinsdag 26/2) eindelijk het sproeiverbod in de Achterhoek en Liemers opgeheven dat al in juli van het afgelopen jaar werd ingesteld. Boeren mogen weer oppervlaktewater inzetten om hun land te besproeien.

Het grondwater is nog niet overal hersteld. De grondwaterstanden op de hoger gelegen
zandgronden zijn nog steeds laag. In de drie laaggelegen natuurgebieden, waar het
verboden was om grondwater op te pompen, is het wel voldoende hersteld en
daarom weer toegestaan om te beregenen.

Het waterschap monitort de situatie goed maar is afhankelijk van het weer. Als het komende voorjaar droog uitvalt sluit het waterschap niet uit dat opnieuw beperkingen ingesteld moeten worden.

Sinds juli

Door de extreme droogte zijn in juli vorig jaar de verboden voor het onttrekken van
oppervlaktewater (algeheel verbod) en grondwater (sproeiverbod in drie natuurgebieden)
ingesteld. Hiermee wilde het waterschap kwetsbare natuur beschermen en de toevoer
naar stedelijk gebied op peil houden.

Door de neerslag van de afgelopen maanden en een paar hoogwaterpieken in de Rijn en
de IJssel, in combinatie met de maatregelen die het waterschap met partners deze winter
heeft genomen, is het oppervlakte- en grondwatersysteem op de locaties waar de
verboden gelden voldoende hersteld.

Watersysteem blijft kwetsbaar

In de drie betreffende natuurgebieden De Wiersse/Zwarte Veen/Hagenbeek, de Zumpe
(Doetinchem) en Stelkampsveld zijn de grondwaterstanden inmiddels gestegen tot
normale waarden. Of dit ook zo blijft als de temperaturen stijgen en de verdamping op
gang komt, moet de tijd uitwijzen.

Het oppervlakte- en grondwater is nog steeds laag in de hoger gelegen
gebieden. Het peil valt daar gemiddeld nog enkele decimeters lager uit dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dit is met name het geval bij de Baakse Beek, in de omgeving Zelhem-Hengelo.

Herstelmaatregelen in de winter

Deze winter heeft het waterschap het water zo lang mogelijk vastgehouden door de
stuwen hoger te laten staan en extra water ingelaten in de Berkel en de Schipbeek uit het
Twentekanaal. Ook hebben inwoners, agrariërs en andere grondeigenaren gehoor
gegeven aan de oproep om duikers af te sluiten. Hiervoor heeft het waterschap speciale
duikerafsluiters ter beschikking gesteld. Inmiddels zijn bijna 70 duikerafsluiters bij
grondeigenaren in de regio geplaatst. Zie ook www.wrij.nl/duikerafsluiter.